METAR

METAR RPLL (MNL) – Ninoy Aquino International Airport (Manila International Airport)

METAR RPLL 141100Z  AUTO 26008KT 200V280 9999 FEW021/// BKN100/// 29/25 Q1008=

METAR RPLL 141000Z AUTO 26008KT 230V310 9999 FEW044/// SCT110/// 29/25 Q10008=

METAR RPLL 140900Z  AUTO 27010KT 9999 BKN190/// 30/24 Q1007 =

METAR RPLL 140800Z AUTO 27011KT 9999 BKN220/// 31/24 Q1007=

METAR RPLL 140700Z AUTO 28010KT 9999 FEW210/// 31/24 Q1007=

METAR RPLL 140600Z AUTO 28008KT 250V320 9999 FEW220/// 31/24 Q1008=

METAR RPLL 140500Z AUTO 29009KT 9999 FEW210/// 31/23 Q1008=

METAR RPLL 140400Z AUTO 28009KT 250V310 9999 FEW051/// SCT210/// 30/24 Q1009=

METAR RPLL 140300Z AUTO 28008KT 250V310 9999 FEW023/// BKN200/// 29/24 Q1010=

METAR RPLL 140200Z AUTO 30008KT 250V320 9999 FEW003/// SCT021/// 29/25 Q1011=
METAR RPLL 140100Z AUTO 31007KT 270V010 9999 FEW016/// 28/24 Q1011=
METAR RPLL 140000Z AUTO 27003KT 240V350 CAVOK 27/24 Q1011=
METAR RPLL 132300Z AUTO VRB02KT CAV0K 26/24 Q1010=
METAR RPLL 132200Z AUTO 31003KT 250V360 9999 FEW099/// 26/24 Q1010=
METAR RPLL 132100Z AUTO 00000KT 9999 SCT170/// 25/24 Q1009=
METAR RPLL 132000Z AUTO 01003KT 340V060 9999 R06///// FEW009/// SCT052/// 25/24 Q1009=
METAR RPLL 131900Z AUTO 00000KT 9999 R06///// SCT052/// BKN069/// 25/24 Q1009=
METAR RPLL 131800Z AUTO 06005KT 4900 R06///// SCT049/// SCT058/// BKN081/// 25/24 Q1010=
METAR RPLL 131700Z AUTO 33003KT 270V010 1300 R06/P2000N SCT052/// BKN079/// BKN180/// 27/24 Q1011=
METAR RPLL 131600Z AUTO 32006KT 260V030 2800 SCT037/// SCT043/// BKN210/// 27/23 Q1011=
METAR RPLL 131500Z AUTO 34004KT 290V010 0800 R06/P2000N BKN028/// BKN037/// 27/22 Q1012=
METAR RPLL 131400Z AUTO 33006KT 300V010 0650 R06/2000N FEW018/// BKN022// BKN049/// 27/23 Q1011=
METAR RPLL 131300Z  AUTO 00000KT 9999 FEW065/// SCT220/// 28/25 Q1011=
METAR RPLL 131200Z AUTO VRB02KT 9999 FEW046/// BKN230/// 28/25 Q1011=
METAR RPLL 131100Z  AUTO 13004KT 070V180 9999 FEW026/// SCT073/// BKN088/// 28/25 Q1010= 
METAR RPLL 131000Z  AUTO 13005KT 080V210 9999 FEW017/// BKN021/// BKN032///  29/25 Q1010= 
METAR RPLL 130900Z AUTO 23004KT 190V250 9999 FEW062/// SCT071/// BKN150/// 31/23 Q1009=
METAR RPLL 130800Z AUTO 06008KT 040V120 9999 FEW080/// BKN140/// 31/23 Q1008=
METAR RPLL 130700Z AUTO 33008KT 280V020 FEW033/// SCT079/// 32/24 Q1008=
METAR RPLL 130600Z AUTO 27010KT 240V310 9999 FEW083/// 32/22 Q1009=
METAR RPLL 130500Z AUTO 28008KT 250V310 9999 FEW120/// SCT200/// 31/22 Q1010=
METAR RPLL 130400Z AUTO 28008KT 250V310 9999 FEW180/// 31/23 Q1011=
METAR RPLL 130300Z AUTO 27007KT 240V300 9999 SCT033/// BKN210/// 30/24 Q1012=
METAR RPLL 130200Z AUTO 28007KT 250V310 9999 FEW030/// 31/25 Q1012=
METAR RPLL 130100Z AUTO 26003KT 200V330 9999 FEW024/// SCT028/// 29/24 Q1012=
METAR RPLL 130000Z AUTO 24003KT 160V270 9999 FEW020/// 29/24 Q1012=


RPVM (CEB) – Mactan-Cebu International Airport

METAR RPVM 141100Z VRB02KT 9999 BKN020 26/24 Q1010 RETSRA RMK A2983 = 

METAR RPVM 141000Z 18005KT 7000 -TSRA FEW018CB SCT020 OVC090 25/24 Q1009 RMK A2980 CB OVHD, E=

METAR RPVM 140900Z 35006KT 6000 SHRA SCT018CB OVC090 28/25 Q1008 RMK A2977 CB OVHD, N=

METAR RPVM 140800Z 07006KT 040V110 9999 SCT020TCU BKN100 29/25 Q1008 RMK A2977 TCU N, E, SE, S, W, NW=

METAR RPVM 140700Z 12004KT 090V150 9999 BKN020 30/24 Q1008 RMK A2977=

METAR RPVM 140600Z 13005KT 9999 SCT020 BKN300 31/25 Q1008 RMK A2977=

METAR RPVM 140500Z 15006KT 9999 SCT020 SCT100 BKN300 31/25 Q1008 RMK A2977=

METAR RPVM 140400Z 16008KT 9999 SCT020 BKN300 31/24 Q1009 RMK A2980=

METAR RPVM 140300Z 16006KT 9999 FEW020 BKN300 30/24 Q1010 RMK A2983=

METAR RPVM 140200Z 07005KT 9999 FEW020 SCT300 30/24 Q1010 RMK A2980=
METAR RPVM 140100Z 23003KT 9999 FEW020 BKN100 29/24 Q1011 RMK  A2985=
METAR RPVM 140000Z VRB01KT 9999 FEW020 BKN100 28/24 Q1011 RMK  A2985=
METAR RPVM 132300Z 34002KT 9999 FEW020 BKN300 27/25 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVM 132200Z VRB01KT 9999 FEW020 BKN100 25/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVM 132100Z 28003KT 9999 FEW020 BKN100 25/23 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVM 132000Z 25002KT 9999 SCT020 OVC100 25/24 Q1010 RMK A2985=
METAR RPVM 131900Z 24002KT 9999 FEW020 OVC100 25/24 Q1010 RMK A2980=
METAR RPVM 131800Z 21003KT 9999 FEW020 OVC100 25/24 Q1010 RMK A2985=
METAR RPVM 131700Z 26002KT 9999 FEW020 BKN100 25/24 Q1011 RERA RMK A2985=
METAR RPVM 131600Z 28002KT 7000 -RA FEW018CB OVC090 25/24 Q1011 RMK A2985 CB/LTG OCNL NW=
METAR RPVM 131500Z 28003KT 7000 -RA FEW020 OVC080 25/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVM 131400Z 05006KT 7000 -RA FEW020 OVC080 25/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVM 131300Z 09003KT 050V120 7000 -RA SCT020 OVC080 24/23 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVM 131200Z VRB02KT 6000 +RA SCT020 OVC080 25/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVM 131100Z 34003KT 270V020 8000 -SHRA SCT018CB OVC090 25/23 Q1011 RMK A2985 CB ALL QUADS=
METAR RPVM 131000Z 23009KT 8000 SHRA SCT018CB OVC080 26/23 Q1010 CB NE,S,W & NW A2983=
METAR RPVM 130900Z 16004KT 9999 SCT018CB OVC100 29/25 Q1009 CB NE & NW A2980=
METAR RPVM 130800Z 16005KT 9999 SCT018CB OVC100 29/24 Q1009 RMK A2980 CB NW-N=
METAR RPVM 130700Z 18008KT 9999 SCT018CB BKN300 31/23 Q1009 RMK A2980 CB NE, W-NW=
METAR RPVM 130600Z 23004KT 9999 SCT018CB SCT300 32/24 Q1009 RMK A2980 CB E-SSE & WNW-NNW=
METAR RPVM 130500Z 23007KT 9999 FEW018CB SCT300 31/23 Q1010 RMK A2983 CB SE AND NNW=
METAR RPVM 130400Z 24007KT 9999 FEW018CB SCT300 29/25 Q1011 A2985 CB E AND SE=
METAR RPVM 130300Z 21005KT 9999 FEW020 BKN100 26/25 Q1012 A2988=
METAR RPVM 130200Z 22008KT 8000 -SHRA FEW018CB OVC090 25/24 Q1012 RMK A2988 CB E-S=
METAR RPVM 130100Z 24008KT 6000 SHRA SCT020CB OVC080 25/24 Q1013 RMK A2991 CB E-S=
METAR RPVM 130000Z 22008KT 9999 VCSH SCT018CB BKN100 26/24 Q1012  A2988 CB/VCSH S=


RPLC (CRK) – Clark International Airport

METAR RPLC 141100z 36004KT 6000 FEW015CB SCT020 OVC100 26/24 Q1010 RETS RERA RMK A2983 OCNL LTNG N=

METAR RPLC 141000z 20008KT 6000 -TSRA FEW015CB SCT020 OVC100 26/24 Q1008 RMK A2977 OCNL TS OVHD=

METAR RPLC 140900z 27008KT 6000 FEW015CB SCT020 OVC100 30/25 Q1008 RMK A2977 CB E & W =

METAR RPLC 140800Z 18002KT 6000 SCT020 BKN100 33/25 Q1007 NOSIG RMK A2974=

METAR RPLC 140700Z 02004KT 6000 FEW015CB SCT020 BKN100 32/25 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB W=

METAR RPLC 140600z 36004KT 5000 HZ SCT020 OVC100 31/25 Q1008 NOSIG RMK A2977=

METAR RPLC 140500Z 02006KT 4000 HZ SCT020 OVC100 31/25 Q1010 NOSIG RMK A2983=

METAR RPLC 140400Z 04004KT 4000 HZ SCT020 OVC100 30/25 Q1011 RMK A2985=

METAR RPLC 140300Z 02004KT 7000 SCT020 OVC100 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985=

METAR RPLC 140200Z 02004KT 7000 SCT020 BKN300 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLC 140100Z 36002KT 8000 SCT020 BKN300 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLC 140000Z 02002KT 8000 SCT020 BKN300 27/24 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLC 132300z 34002KT 8000 SCT020 BKN100 26/24 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLC 132200Z 35002KT 6000 SCT020 OVC100 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLC 132100Z 36002KT 8000 SCT020 BKN100 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLC 132000Z 33002KT 8000 SCT020 BKN100 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLC 131900Z 34002KT 8000 SCT020 BKN100 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLC 131800Z 32002KT 8000 SCT020 BKN100 24/23 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLC 131700Z 32004KT 8000 SCT020 OVC100 24/23 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLC 131600Z 34004KT 8000 SCT020 OVC100 24/23 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLC 131500Z 32004KT 8000 SCT020 OVC100 24/23 Q1012 RMK A2988=
METAR RPLC 131400Z 27004KT 6000 -RA SCT020 OVC100 24/23 Q1013 LGT RA CONTUS RMK A2991=
METAR RPLC 131300Z 32004KT 6000 TS SHRA FEW015CB SCT020 OVC100 24/23 Q1012 RMK A2988 FRQ TS OVD=
METAR RPLC 131200Z 18008KT 5000 TS SHRA FEW015CB SCT020 OVC100 24/23 Q1012 RMK A2988 FRQ TS OVD=
METAR RPLC 131100Z 14010KT 5000 TS +SHRA FEW015CB SCT020 OVC100 26/24 Q1011 RMK A2985 FRQ TS OVD=
METAR RPLC 131000Z 18006KT 8000 FEW015CB FEW020 BKN100 29/25 Q1009 RMK A2980 CB N-NE W/ OCNL LTNG; CB S=
METAR RPLC 130900Z 09006KT 9999 FEW015CB FEW020 BKN300 33/23 Q1009 NOSIG RMK A2980
METAR RPLC 130800Z 02006KT 9999 SCT020 BKN300 33/24 Q1008 NOSIG RMK A2977=
METAR RPLC 130700Z 18006KT 9999 SCT020 BKN300 33/25 Q1009 NOSIG RMK A2980=
METAR RPLC 130600Z 07004KT 9999 SCT020 BKN300 33/24 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLC 130500Z 36004KT 9999 SCT020 BKN300 33/23 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLC 130400Z 36004KT 9999 SCT020 BKN300 33/23 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLC 130300Z 03004KT 9999 FEW020 BKN100 33/24 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLC 130200Z 36002KT 9999 FEW020 BKN100 30/24 Q1013 NOSIG RMK A2991=
METAR RPLC 130100Z 36002KT 9999 FEW020 BKN100 29/23 Q1013 NOSIG RMK A2991=
METAR RPLC 130000Z 36002KT 9999 FEW020 BKN300 28/24 Q1013 NOSIG RMK A2991=


RPLB (SFS) – Subic Bay International Airport

METAR RPLB 141100Z 04004KT 330V060 9999 -RA SCT020 OVC070 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 =

METAR RPLB 141000Z VRB02KT 9000 -RA SCT020 OVC070 26/24 Q1009 NOSIG RMK A2980 =

METAR RPLB 140900Z 04005KT 020V080 9000 -TSRA FEW018CB SCT020 OVC070 25/23 Q1008 NOSIG RMK A2977 OCNL TS NW =

METAR RPLB 140800Z 07013KT 9999 -TSRA FEW018CB SCT020 OVC070 25/23 Q1008 NOSIG RMK A2977 OCNL TS NE=

SPECI RPLB 140720Z 01007KT 330V060 9000 -TSRA FEW018CB SCT020 BKN070 29/24 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB NE =

METAR RPLB 140700Z 22010KT 9999 TS FEW018CB SCT020 BKN080 30/25 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB NE=

METAR RPLB 140600Z 21009KT 9999 FEW020TCU SCT080 BKN300 31/25 Q1008 NOSIG RMK A2977 TCU N=

METAR RPLB 140500Z 22008KT 9999 FEW020 BKN080 30/25 Q1009 NOSIG RMK A2980=

METAR RPLB 140400Z 24004KT 180V290 9999 FEW020 BKN080 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983=

METAR RPLB 140300Z 24005KT 210V280 9999 FEW020 SCT080 BKN300 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985 =

METAR RPLB 140200Z 23004KT 9999 FEW020 SCT080 BKN300 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLB 140100Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 BKN300 28/23 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLB 140000Z 05003KT 9999 FEW020 SCT080 BKN300 26/24 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLB 132300Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 BKN300 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985 =
METAR RPLB 132200Z 05004KT 9999 FEW020 SCT080 BKN300 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLB 132100Z 10003KT 9999 FEW020 BKN080 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLB 132000Z 06004KT 9999 FEW020 BKN080 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLB 131900Z 05005KT 9999 FEW020 BKN080 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLB 131800Z 04004KT 9999 FEW020 BKN080 24/23 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLB 131700Z 10002KT 9999 FEW020 OVC080 25/23 Q1011 RERA RMK A2985=
METAR RPLB 131600Z 07004KT 9000 -RA SCT020 OVC080 25/23 Q1012 RMK A2988=
METAR RPLB 131500Z 06004KT 8000 -RA FEW018CB SCT020 OVC080 25/23 Q1012 RMK A2988 LTG OCNL N/E=
SPECI RPLB 131434Z 05007KT 9000 -RA FEW018CB FEW020 OVC080 25/23 Q1012 RMK A2988 LTG OCNL E =
METAR RPLB 131400Z 05006KT 9999 FEW018CB FEW020 BKN080 25/24 Q1012 RMK A2988 OCNL LTG E=
METAR RPLB 131300Z VRB02KT 9999 -RA FEW018CB SCT020 OVC070 25/23 Q1011 RMK A2985 OCNL LTG NE S =
METAR RPLB 131200Z 10003KT 070V140 9000 -RA FEW018CB SCT020 OVC070 25/23 Q1011 RMK A2985 OCNL LTG SW =
METAR RPLB 131100Z 03004KT 010V080 9000 -SHRA FEW018CB SCT020 OVC070 24/23 Q1011 RMK A2983 OCNL LTG NE 
METAR RPLB 131000Z 15006KT 120V190 8000 -TSRA FEW018CB SCT020 OVC070 24/23 Q1010 RMK A2983  CB W =
METAR RPLB 130900Z 19011KT 4000 +TSRA FEW018CB SCT020 OVC070 26/24 Q1010 RMK A2983 CB W =
SPECI RPLB 130838Z 23012KT 9000 -SHRA FEW018CB SCT020 BKN080 30/25 Q1009 NOSIG RMK A2980=
METAR RPLB 130800Z 23006KT 200V260 9999 BKN020 30/24 Q1009 NOSIG RMK A2980=
METAR RPLB 130700Z 02005KT 330V050 9999 SCT020 31/25 Q1009 NOSIG RMK A2980=
METAR RPLB 130600Z 20011KT 9000 VCSH BKN020 31/24 Q1010 NOSIG RMK A2983 VCSH NW=
METAR RPLB 130500Z 23008KT 9999 SCT020 32/23 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLB 130400Z VRB02KT 9999 FEW020 33/21 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLB 130300Z 08007KT 040V110 9999 FEW020 32/22 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLB 130200Z 05008KT 9999 FEW020 31/22 Q1013 NOSIG RMK A2991=
METAR RPLB 130100Z 06006KT 020V100 9999 FEW020 SCT080 29/23 Q1013 NOSIG RMK A2991=
METAR RPLB 130000Z 36003KT 9999 FEW020 BKN080 27/24 Q1013 NOSIG RMK A2991=

RPLI (LAO) – Laoag International Airport

METAR RPLI 141100Z 11005KT 8000 VCSH FEW017CB BKN100 26/25 Q1008 RETSRA NOSIG RMK A2977 CB SW NW VCSH S-SW= 

METAR RPLI 141000Z 15004KT 5000  -TSRA FEW017CB SCT018 BKN080 26/26 Q1008 RMK A2977 CB S-SW=

METAR RPLI 140900Z 14004KT 100V170 5000 -TSRA SCT017CB SCT018 BKN080 27/26 Q1008 RMK A2977 CB SE-SW NW=

METAR RPLI 140800Z 10006KT 060V140 5000 R01/P2000N TS VCSH SCT017CB SCT018 BKN090 28/25 Q1008 RMK A2977 CB/VCSH NE-SW=

METAR RPLI 140700Z 32005KT 290V350 8000 R01/P2000N TS SCT017CB BKN090 29/25 Q1008 RMK A2977 CB NE-SE=

METAR RPLI 140600Z 31007KT 210V360 8000 R01/P2000N TS  FEW017CB SCT018 BKN090 31/26 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB NE & SE=  

METAR RPLI 140500Z 29006KT 250V340 9999 R01/P2000N FEW017CB SCT018 31/26 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB NE & SE= 

METAR RPLI 140400Z 26006KT 210V300 9999 R01/P2000N FEW018 SCT290 31/26 Q1009 NOSIG RMK A2980= 

METAR RPLI 140300Z 08006KT 220V340 9999 R01/P2000N FEW018 30/25 Q1009 NOSIG RMK A2980=

METAR RPLI 140200Z VRB02KT 9999 R01/P2000N FEW018 SCT290 31/25 Q1010 NOSIG RMK A2982=
METAR RPLI 140100Z 11003KT 080V160 9999 R01/P2000N FEW017CB FEW018 BKN290 30/24 Q1010 NOSIG RMK A2982 CB W=
METAR RPLI 140000Z 13004KT 100V170 9999 R01/P2000N FEW017CB FEW018 SCT290 28/25 Q1010 NOSIG RMK A2982 CB WNW=
METAR RPLI 132300Z 13002KT 8000 R01/P2000N VCSH FEW017CB SCT018 25/25 Q1010 NOSIG RMK A2982 CB NW VCSH SE=
METAR RPLI 132200Z VRB02KT 8000 R0/P2000N VCSH BKN018 BKN290 25/24 Q1009 RETS RMK A2980 VCSH NE=
METAR RPLI 131800Z VRB02KT 9999 R01/P2000N FEW017CB 26/25 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB W=
METAR RPLI 131500Z VRB02KT 9999 R01/P2000N FEW017CB 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2986 CB ENE=
METAR RPLI 131200Z VRB02KT 9999  TS FEW017CB BKN070 27/26 Q1010 NOSIG RMK A2982 CB NE-SE=
METAR RPLI 131100Z 13003KT 100V160 9999  FEW017CB BKN270 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB E-SE SW=
METAR RPLI 131000Z 15005KT 120V180 8000 VCSH FEW017CB SCT100 BKN270 27/26 Q1009 RETS NOSIG RMK A2980 CB NE E-SE VCSH E-SW=
METAR RPLI 130900Z 15003KT 8000 TS VCSH SCT017CB BKN100 28/27 Q1009 RESHRA NOSIG RMK A2980 CB NE E-S VCSH E-SW=
METAR RPLI 130800Z VRB06KT 6000 R01/P2000N +SHRA SCT017CB SCT018 BKN100 31/26 Q1009 RMK A2980 CB NE-S= 
METAR RPLI 130700Z 32007KT 260V010 9999 R01/P2000N FEW017CB SCT018 31/26 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB NE & SE=
METAR RPLI 130600Z 31006KT 260V360 9999 R01/P2000N SCT018 31/27 Q1010 NOSIG RMK A2983=
METAR RPLI 130500Z 29006KT 210V360 9999 R01/P2000N SCT018 31/27 Q1011 NOSIG RMK A2985=
METAR RPLI 130400Z 30005KT 220V020 9999 R01/P2000N FEW018 30/27 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLI 130300Z 30006KT 260V350 9999 R01/P2000N FEW018 30/26 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLI 130200Z 28003KT 170V340 9999 R01/P2000N FEW018 30/26 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLI 130100Z VRB02KT 9999 R01/P2000N FEW018 30/24 Q1012 NOSIG RMK A2988=
METAR RPLI 130000Z 11003KT 9999 R01/P2000N FEW017CB FEW018 27/25 Q1012 NOSIG RMK A2988, CB NNW=
METAR RPLI 122300Z 10003KT 9999 R01/P2000N FEW018 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2986=
METAR RPLI 122200Z VRB02KT 8000 R01/P2000N FEW018 24/24 Q1011 NOSIG RMK A2986=

RPVP (PPS) – Puerto Princesa International Airport


METAR RPVP 141100Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 29/25 Q1009 RMK A2980=
METAR RPVP 14100Z 18004KT 9999 FEW019 30/25 Q1008 RMK A2977=

METAR RPVP 140900Z 18004KT 9999 FEW017CB 31/24 Q1008 RMK A2977 CB SW=

METAR RPVP 140800Z 18002KT 9999 FEW019 SCT080 31/25 Q1008 RESHRA RMK A2977=

METAR RPVP 140700Z 25006KT 9999 -SHRA FEW017CB SCT080 29/25 Q1008 RETS RMK A2977 CB NNE & SW=

METAR RPVP 140600Z 18004KT 9999 -TSRA FEW017CB SCT080 30/25 Q1008 RMK A2977 CB SW, W, NW & N=

METAR RPVP 140500Z 18010KT 9999 FEW017CB 31/25 Q1009 RMK A2980 CB W, WNW, NW & N=

METAR RPVP 140400Z 18004KT 9999 FEW017CB SCT080 31/25 Q1010 RMK A2983 CB NW-N =

METAR RPVP 140300Z 14004KT 9999 FEW019 BKN080 30/25 Q1011 RMK A2985=

METAR RPVP 140200Z 21004KT 9999 FEW019 BKN080 30/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVP 140100Z 18004KT 9999 FEW019 BKN080 28/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVP 140000Z 32004KT 9999 FEW019 BKN080 27/25 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVP 132300Z 32004KT 9999 FEW019 BKN080 27/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVP 132200Z 27004KT 9999 FEW019 BKN080 26/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVP 132100Z 25004KT 9999 FEW019 BKN080 26/24 Q1010 RMK A2983
METAR RPVP 131800Z 24004KT 9999 FEW019 SCT080 26/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVP 131500Z 29004KT 9999 FEW017CB 27/24 Q1011 RMK A2985 CB ENE=
METAR RPVP 131200Z 36004KT 9999 FEW019 OVC080 28/24 Q1010 RMK A2983 =
METAR RPVP 131100Z 09004KT 9999 FEW017CB OVC080 28/24 Q1010 RMK A2983 CB N & NE =
METAR RPVP 131000Z 12004KT 9999 FEW017CB SCT019 OVC080 29/24 Q1009 RMK A2980 CB NE =
METAR RPVP 130900Z 18004KT 9999 SCT019 OVC080 29/24 Q1008 RMK A2977 =
METAR RPVP 130800Z 18004KT 9999 FEW019 BKN080 29/24 Q1008 RMK A2977=
METAR RPVP 130700Z 18004KT 9999 SCT019 OVC080 29/24 Q1009 RMK A2980=
METAR RPVP 130600Z 18004KT 9999 FEW017CB OVC080 29/24 Q1010 RMK A2983 CB NW=
METAR RPVP 130500Z 18004KT 9999 FEW019 OVC080 30/23 Q1011 RESHRA RMK A2985=
METAR RPVP 130400Z 25004KT 9999 -SHRA SCT019 OVC080 28/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVP 130300Z 29004KT 9999 SCT019 OVC080 27/22 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVP 130200Z 25006KT 9999 SCT019 OVC070 26/23 Q1013 RERA RMK A2991=
METAR RPVP 130100Z 25006KT 9999 -RA FEW017CB SCT019 OVC070 25/24 Q1013 RETS RMK A2991 CB W=
METAR RPVP 130000Z 09014KT 6000 TSRA FEW017CB SCT019 OVC070 25/23 Q1013 RMK A2991 CB/TSRA W-NE & SE=
METAR RPVP 122300Z 09010KT 9999 -TSRA FEW017CB SCT019 OVC080 27/23 Q1012 RMK A2988 CB/TSRA S-W-NW & NE=
METAR RPVP 122200Z 25004KT 9999 -TSSHRA FEW017CB SCT019 OVC080 26/23 Q1011 RMK A2985 CB/TS N, NE=

RPVD (DGT) – Sibulan Airport (Dumaguete Airport)

METAR RPVD 140900Z 04008KT 9999 FEW015 31/26 Q1007 RMK A2974 DC=

METAR RPVD 140800Z 11006KT 9999 FEW014CB FEW015 31/26 Q1006 RMK A2971 CB SE=

METAR RPVD 140700Z 14010KT 9999 FEW014CB FEW015 31/26 Q1007 RMK A2974 CB SE=

METAR RPVD 140600Z 14008KT 9999 FEW015 31/26 Q1007 RMK A2974=

METAR RPVD 140500Z 11010KT 9999 FEW015 30/26 Q1008 RMK A2977=

METAR RPVD 140400Z 11008KT 9999 FEW015 SCT070 30/26 Q1009 RMK A2980=

METAR RPVD 140300Z 11008KT 9999 FEW015 SCT070 30/26 Q1010 RMK A2983=

METAR RPVD 140200Z 11010KT 9999 FEW015 SCT070 30/26 Q1010 RMK A2983
METAR RPVD 140100Z 09008KT 9999 FEW015 SCT070 30/25 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVD 140000Z 00000KT 9999 FEW015 SCT070 28/25 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVD 132100Z 22006KT 9999 FEW015 BKN220 25/24 Q1009 RMK A2980=
METAR RPVD 131800Z 20004KT 9999 SCT015 BKN070 26/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVD 131500Z 32004KT 9999 -SHRA SCT015 BKN070 26/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVD 131200Z 34004KT 9999 -SHRA SCT015 OVC070 27/24 Q1010 RMK A2983 = 
METAR RPVD 130900Z 04004KT 9999 VCSH SCT015 SCT070 BKN220 29/26 Q1008 RMK A2977 VCSH NE & NW=
METAR RPVD 130800Z 36004KT 9999 VCSH FEW014CB SCT015 SCT070 29/27 Q1008 RESHRA RMK A2977 CB S, VCSH N=
METAR RPVD 130700Z 04004KT 9999 FEW014CB SCT015 BKN220 30/25 Q1008 RMK A2977 CB S & NW=
METAR RPVD 130600Z 07004KT 9999 FEW014CB SCT015 BKN220 29/26 Q1008 RESHRA RMK  A2977  CB NNE & NE=
METAR RPVD 130500Z 27006KT 9999 -SHRA FEW014CB SCT070 BKN220 28/25 Q1009 RMK A2980 CB NE=
METAR RPVD 130400Z 07004KT 9999 VCSH FEW014CB FEW015 29/25 Q1010 RMK A2983 CB/VCSH NE & SW-W=
METAR RPVD 130300Z 11008KT 9999 FEW015 SCT070 29/26 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVD 130200Z 11004KT 9999 FEW015 BKN220 29/25 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVD 130100Z 22004KT 9999 FEW015 SCT070 BKN220 27/25 Q1012 RMK A2988=
METAR RPVD 130000Z 27004KT 9999 FEW015 SCT070 BKN220 26/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVD 122100Z 22004KT 9999 -RA FEW014 SCT070 OVC220 25/23 Q1010 RMK A2983=
METAR RPVD 121800Z 00000KT 8000 -RA BKN014 OVC070 25/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPVD 121500Z 22006KT 9000 -TSRA SCT014CB SCT015 OVC220 25/23 Q1013 RMK A2991 CB/TS OCNL NW/E/SE=
METAR RPVD 121200Z 00000KT 9999 VCTS FEW014CB BKN015 28/26 Q1011 RMK A2985 CB N-NE W/ OCNL LTNG=


RPMR (GES) – General Santos International Airport

METAR RPMR 140900Z 36005KT 9999 VCSH FEW 018 CB BKN 080 29/24 Q 1009 RMK.CB NNW .A 2981.VCSH NNW=

METAR RPMR 140800Z 14004KT 9999 FEW020CB  30/25 Q 1008 RMK A2977 CB NW=

METAR RPMR 140700Z  14008KT 9999 VCSH FEW 020CB 31/24 Q 1008  RMK A2977 CB/VCSH NW=

METAR RPMR 140600Z  16008KT 9999 FEW020CB  31/25 Q1009  RMK A2980 CB NW=

METAR RPMR 140500Z 14008KT 9999 FEW018 BKN250  31/21 Q 1010  RMK A2983=

METAR RPMR 140400Z 16005KT 9999 FEW018 BKN250 30/22 Q1011 RMK A2985=

METAR RPMR 140300Z 14005KT 9999 FEW018 SCT250 30/23 Q 1011 RMK. A2985=

METAR RPMR 140200Z 14002KT 9999 FEW018 SCT250 29/24 Q1012 RMK A2989=
METAR RPMR 140100Z 20002KT 9999 FEW018 SCT250 29/23 Q1012 RMK A2990=
METAR RPMR 140000Z  00000KT 9999 FEW0I8 SCT080 26/22  Q1012 RMK A2990=
METAR RPMR 132200Z 22002KT 9999 FEW018 23/20 Q1011 RMK A2986= 
METAR RPMR 131000Z 34002KT 9999 FEW018 BKN080 27/23 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMR 130900Z 36004KT 9999 FEW0I8CB BKN080 28/23 Q1010 RMK A2983 CB NE=
METAR RPMR 130800Z 34006KT 9999 VCSH FEW018CB 32/24 Q1009 RMK A2980 CB/VCSH N, NW=
METAR RPMR 130700Z 22012KT 9999 FEW018CB 33/21 Q1009 RMK A2980 CB NW=
METAR RPMR 130600Z 00000KT 9999 FEW018CB BKN080 31/24 Q1010 RMK A2983 CB NNW=
METAR RPMR 130500Z 14006KT 9999 VCSH FEW018 BKN080 30/24 Q1011 RMK A2985 VCSH NNW=
METAR RPMR 130400Z 14006KT 9999 FEW020 BKN080 29/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPMR 130300Z 14004KT 9999 FEW020 SCT080 30/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPMR 130200Z 12006KT 9999 FEW018 BKN080 28/24 Q1013 RMK A2993=
METAR RPMR 130100Z 12002KT 9999 FEW018 BKN080 27/24 Q1014 RMK A2994=
METAR RPMR 130000Z 18004KT 9999 FEW018 OVC080 25/24 Q1014 RMK A2996=
METAR RPMR 120900Z 36002KT 9999 VCSH FEW018CB BKN080 27/24 Q1012 RESHRA RMK A2988 CB NW, VCSH ALL QDS=
METAR RPMR 120800Z 06002KT 9999 VCSH FEW018CB BKN080 27/25 Q1011 RESHRA RMK A2985 CB NW=
METAR RPMR 120700Z 10002KT 9000 –SHRA FEW018CB BKN080 27/25 Q1011 RMK A2985 CB NW=
METAR RPMR 120600Z 16008KT 9999 VCSH FEW018 BKN080 30/24 Q1011 RMK A2985 VCSH NNE, ESE=
METAR RPMR 120500Z 12008KT 9999 VCSH FEW018 SCT080 32/25 Q1011 RMK A2985 VCSH ESE, N=
METAR RPMR 120400Z 16004KT 9999 VCSH FEW018CB BKN080 30/24 Q1013 RMK A2991 CB W, VCSH E, NNW=
METAR RPMR 120300Z 12004KT 9999 FEW018 BKN080 31/25 Q1014 RMK A2994=
METAR RPMR 120200Z 09002KT 9999 FEW018 SCT250 31/25 Q1014 RMK A2994=
METAR RPMR 120100Z 00000KT 9999 FEW018 SCT250 28/23 Q1014 RMK A2994=
METAR RPMR 120000Z 00000KT 9999 FEW018 SCT080 27/23 Q1014 RMK A2994=

RPMD (DVO) – Francisco Bangoy International Airport

METAR RPMD 141100Z 16003KT 120V200 9999 FEW015 SCT290 29/25 Q1010 RMK A2983=

METAR RPMD 141000Z 18007KT 9999 VCSH SCT015CB SCT090 BKN290 29/24 Q1009 RMK A2980 CB-W/ DSTNT PCPN-N,NW,E,S,SSW=

METAR RPMD 140900Z 18008KT 9999 VCSH SCT015CB SCT290 30/24 Q1008 RMK A2977 CB- W/ DSTNT PCPN-N,NW,E=

RPMD 140800Z 18010KT 150V210 9999 VCSH FEW015CB SCT290 31/24 Q1007 RMK A2974 CB/VCSH N, ESE, SW=

METAR RPMD 140700Z 19009KT 160V220 9999 FEW015CB SCT290 32/24 Q1007 RMK A2974 CB N, E, NW=

METAR RPMD 140600Z 15008KT 130V190 9999 FEW015CB SCT290 32/24 Q1007 RMK A2974 CB WNW, NW & S=

METAR RPMD 140500Z 16006KT 110V210 9999 FEW015CB BKN290 31/24 Q1008 RMK A2977 CB WNW=

METAR RPMD 140400Z 17007KT 130V200 9999 FEW016 BKN290 31/24 Q1009 RMK A2980=

METAR RPMD 140300Z 08003KT 020V190 9999 FEW016 BKN290 31/23 Q1009 RMK A2980=

METAR RPMD 140200Z VRB03KT 9999 FEW016 BKN290 29/23 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 140100Z 07004KT 020V120 9999 FEW016  SCT090 BKN290 28/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 140000Z 03005KT 350V070 9999 FEW016 BKN290 28/25 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 132300Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT090 BKN290 25/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 132200Z 01003KT 9999 FEW015 SCT090 BKN290 24/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 132100Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT090 BKN290 24/23 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 132000Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT090 BKN260 24/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 131800Z 33004KT 290V360 9999 VCSH FEW015 SCT090 BKN260 24/24 Q1010 RMK A2983 VCSH W/NW-N=
METAR RPMD 131700Z 34003KT 290V030 9999 SCT015 BKN090 OVC260 24/24 Q1011 RERA RMK A2985=
METAR RPMD 131600Z 36004KT 320V030 8000 -SHRA SCT015 BKN080 OVC260 24/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMD 131500Z 36005KT 330V030 9999 SCT015 BKN090 OVC260 24/24 Q1012 RERA RMK A2988=
METAR RPMD 131400Z 02006KT 9999 -SHRA SCT015 BKN090 OVC260 25/25 Q1012 RMK A2988 =
METAR RPMD 131300Z 05010KT 9999 FEW015CB BKN090 OVC260 25/23 Q1012 RMK A2988 CB N & NE=
METAR RPMD 131200Z 02007KT 330V050 9999 FEW015CB SCT090 OVC260 26/22 Q1011 RMK A2985 OCNL LTNG NNW=
METAR RPMD 131100Z 30005KT 200V340 9999 FEW015CB BKN090 BKN260 28/23 Q1010 RMK A2983 OCNL LTNG NE=
METAR RPMD 131000Z 19007KT 160V220 9999 VCSH SCT015CB SCT090 BKN260 28/25 Q1009 RMK A2980 CB WNW-NNW, NE; DSTNT PCPN NW= 
METAR RPMD 130900Z 19010KT 9999 SCT015CB BKN090 BKN290 30/25 Q1008 RMK A2977 DSTNT PCPN SW, CB S, W-NW=
METAR RPMD 130800Z 17007KT 9999 VCSH FEW015CB BKN090 31/24 Q1007 RMK A2974 CB SW, VCSH W=
METAR RPMD 130700Z 17007KT 9999 FEW015CB SCT090 32/24 Q1007 RMK A2974 CB NW=
METAR RPMD 130600Z 16008KT 9999 FEW016 SCT290 31/23 Q1008 RMK A2977=
METAR RPMD 130500Z 12007KT 090V190 9999 FEW016 SCT290 31/23 Q1008 RMK A2977=
METAR RPMD 130400Z 13007KT 100V170 9999 FEW016 BKN290 30/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 130300Z 16005KT 130V210 9999 FEW016 BKN260 30/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMD 130200Z 19003KT 100V270 9999 FEW016 BKN260 29/24 Q1011 RMK A2985 CB DSPTD=
METAR RPMD 130100Z VRB02KT 9999 FEW015CB SCT090 BKN260 27/24 Q1011 RERA RMK A2985 CB SW=
METAR RPMD 130000Z VRB02KT 9000 -RA FEW015 BKN090 BKN260 25/25 Q1012 RMK A2988=

RPMZ (ZAM) – Zamboanga International Airport

METAR RPMZ 141000Z 27005KT 230V290 9999 FEW017 SCT300 29/25 Q1009 RMK A2980=

METAR RPMZ 140900Z 26008KT 220V290 9999 FEW017TCU 30/25 Q1008 RMK A2977 TCU NNE=

METAR RPMZ 140800Z 26011KT 220V280 9999 FEW017 30/25 Q1008 RMK A2977=

METAR RPMZ 140700Z 25010KT 220V280 9999 FEW017 30/25 Q1007 RMK A2974=

METAR RPMZ 140600Z 25011KT 220V290 9999 FEW017 30/25 Q1008 RMK A2977=

METAR RPMZ 140500Z 26011KT 250V290 9999 FEW017 30/24 Q1009 RMK A2980=

METAR RPMZ 140400Z 24007KT 190V270 9999 FEW017 31/25 Q1010 RMK A2983=

METAR RPMZ 140300Z 24007KT 190V280 9999 FEW017 30/24 Q1011 RMK A2985=

METAR RPMZ 140200Z 25007KT 190V290 9999 FEW017 30/25 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 140100Z 21003KT 130V290 9999 FEW017 30/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 140000Z VRB01KT 9999 FEW017 30/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 132300Z 00000KT 9999 FEW017 SCT300 27/24 Q1011 RMK A2985 =
METAR RPMZ 132200Z 00000KT 9999 FEW017 SCT090 25/24 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMZ 132100Z VRB01KT 9999 FEW017 BKN090 25/24 Q1009 RMK A2980=
METAR RPMZ 131800Z 00000KT 9999 FEW017 SCT090 BKN300 25/25 Q1010 RMK A2983=
METAR RPMZ 131500Z 00000KT 9999 FEW017 SCT090 26/25 Q1012 RMK A2988= 
METAR RPMZ 131200Z 29004KT 9999 FEW017 BKN090 27/25 Q1011 RMK A2985 =
METAR RPMZ 131000Z VRB02KT 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 28/25 Q1009 RMK A2980 CB E-SE =
METAR RPMZ 130900Z 26004KT 220V300 9999 FEW017 BKN090 29/25 Q1008 RMK A2977 =
METAR RPMZ 130800Z 27007KT 9999 FEW017 BKN090 29/25 Q1008 RMK A2977=
METAR RPMZ 130700Z 26006KT 220V290 9999 FEW017 OVC090 28/25 Q1009 RMK A2980=
METAR RPMZ 130600Z 26005KT 210V310 9999 FEW017 BKN090 29/25 Q1009 RMK A2980=
METAR RPMZ 130500Z 19005KT 140V240 9999 FEW017 BKN090 28/25 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 130400Z VRB04KT 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 30/25 Q1012 RMK A2988 CB SE-S= 
METAR RPMZ 130300Z 18004KT 130V220 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 29/25 Q1012 RMK A2988 CB NNW-N=
METAR RPMZ 130200Z VRB02KT 9999 FEW017 BKN090 28/25 Q1013 RMK A2991=
METAR RPMZ 130100Z 10005KT 050V150 9999 FEW017 BKN090 28/25 Q1013 RESHRA RMK A2991=
METAR RPMZ 130000Z VRB02KT 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 27/24 Q1013 RMK A2991 CB E-SE=
METAR RPMZ 122300Z VRB02KT 9999 FEW017 BKN090 26/24 Q1012 RMK A2988=
METAR RPMZ 122200Z 08003KT 9999 SCT017 BKN090 25/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 122100Z 07003KT 9999 SCT017 OVC090 25/24 Q1011 RMK A2985=
METAR RPMZ 121800Z VRB02KT 9000 -RA FEW017 OVC080 25/24 Q1012 RMK A2988=