METAR

METAR RPLL (MNL) – NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT (MANILA INTERNATIONAL AIRPORT)
RPLL 191400Z 23001KT 9999 FEW025 BKN100 28/26 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 191300Z VRB02KT 9999 FEW023CB SCT025 BKN100 28/25 Q1012 NOSIG RMK A2988 CB N
RPLL 191200Z VRB02KT 9999 FEW023CB SCT025 BKN100 28/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NW
RPLL 191100Z 12003KT 060V150 9999 FEW023CB SCT025 BKN100 28/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB N/NW
RPLL 191000Z 10003KT 060V130 9999 SCT025 OVC100 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 190900Z 11003KT 050V190 9999 SCT025 OVC100 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 190800Z 12005KT 040V150 9000 -RA SCT023 OVC090 27/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 190700Z VRB03KT 9000 -RA SCT022 OVC090 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 190600Z 20006KT 170V240 9000 -RA FEW022CB SCT023 OC090 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB SW-W
RPLL 190500Z VRB03KT 8000 -SHRA VCTS FEW022CB SCT023 OVC080 27/26 Q1010 NOSIG A2983 CB SE SW
RPLL 190400Z VRB04KT 9999 FEW023CB FEW025 SCT100 33/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB S-SW
RPLL 190300Z 11006KT 060V180 9999 SCT025 BKN100 32/25 Q1012 NOSIG RMK A2988=
RPLL 190200Z 11005KT 050V210 9999 FEW025 SCT100 32/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 190100Z 08007KT 060V130 9999 FEW025 BKN100 30/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 190000Z 12007KT 080V150 9999 FEW025 30/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 182300Z 11005KT 070V170 9999 FEW025 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 182200Z 11003KT 070V150 9999 FEW025 BKN290 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 182100Z 00000KT 9999 SCT023 BKN100 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 182000Z VRB02KT 9999 SCT023 BKN090 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 181900Z VRB02KT 9999 FEW025 SCT100 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 181800Z VRB01KT 9999 FEW025 BKN100 26/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 181700Z VRB01KT 9999 FEW025 BKN100 26/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181600Z VRB01KT 9999 FEW025 BKN100 26/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181500Z 23003KT 9999 FEW025 BKN090 26/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181400Z 25004KT 9999 FEW025 BKN100 27/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181300Z VRB01KT 9000 -RA SCT023 OVC090 27/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181200Z VRB01KT 9000 -RA SCT023 OVC090 27/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLL 181100Z VRB02KT 9000 -RA SCT022 OVC090 26/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 181000Z VRB02KT 9000 -RA SCT022 OVC090 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 180900Z VRB02KT 9000 -RA SCT022 OVC090 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 180800Z VRB02KT 9000 -RA SCT022 OVC090 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 180700Z 24006KT 210V270 9000 -RA FEW023CB SCT025 BKN100 28/25 Q1010 RETS NOSIG RMK A2983 CB NE
RPLL 180600Z 23009KT 8000 -TSRA FEW022CB SCT023 BKN090 28/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB N/E/SE/W TS E
RPLL 180500Z 11005KT 060V170 9999 VCSH FEW023CB FEW025 SCT100 33/24 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB SW/W/NW VCSH W
RPLL 180400Z 11007KT 060V150 9999 FEW025 SCT300 34/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 180300Z VRB06KT 9999 FEW025 SCT300 33/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 180200Z 10006KT 060V140 9999 FEW025 SCT100 32/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 180100Z VRB03KT 9999 FEW025 SCT100 31/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 180000Z VRB03KT 9999 FEW027 30/26 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLL 172300Z VRB02KT 9999 FEW027 28/26 Q1011 NOSIG RMK A2985

RPVM (CEB) – MACTAN-CEBU INTERNATIONAL AIRPORT
RPVM 191400Z 33005KT 9999 FEW020 27/24 Q1013 RMK A2991
RPVM 191300Z 33005KT 9999 FEW020 SCT300 28/24 Q1013 RMK A2991
RPVM 191200Z 36004KT 9999 FEW020 SCT300 28/24 Q1012 RMK A2988
RPVM 191100Z 02005KT 9999 FEW020 SCT300 29/24 Q1011 RMK A2985
RPVM 191000Z 04005KT 9999 FEW020 BKN300 29/24 Q1011 RMK A2985
RPVM 190900Z 03007KT 9999 FEW020 BKN300 29/24 Q1010 RMK A2983 METAR RPMD 190900Z 17007KT 9999 FEW016 BKN090 30/24 Q1010 RMK A2983
RPVM 190800Z 05010KT 9999 FEW018CB BKN300 30/24 Q1010 RMK A2983 CB NE
RPVM 190700Z 07010KT 9999 FEW018CB BKN300 29/24 Q1010 RMK A2983 CB NSW
RPVM 190600Z 04008KT 9999 FEW018CB BKN300 31/25 Q1011 RMK A2984 CB NE-E
RPVM 190500Z 03007KT 9999 FEW018CB BKN300 31/24 Q1011 RMK A2985 CB E/S/SW
RPVM 190400Z 05007KT 9999 FEW020 BKN300 31/24 Q1013 RMK A2991
RPVM 190300Z 04007KT 010V070 9999 FEW020 BKN300 31/24 Q1013 RMK A2991
RPVM 190200Z 03005KT 350V070 9999 FEW020 BKN300 31/24 Q1013 RMK A2991
RPVM 190100Z 05005KT 020V090 9999 SCT020 BKN300 31/25 Q1014 RMK A2994
RPVM 190000Z 03003KT 360V060 9999 SCT020TCU SCT300 30/24 Q1013 RMK A2991 TCU S SW N
RPVM 182300Z 00000KT 9999 FEW020TCU BKN300 29/25 Q1013 RMK A2991 TCU NNW-N
RPVM 182200Z 00000KT 9999 FEW020 BKN300 27/25 Q1013 RMK A2991
RPVM 182100Z 34002KT 9999 FEW020 BKN100 27/25 Q1012 RMK A2988
RPVM 181900Z 33004KT 9999 FEW020 27/25 Q1012 RMK A2988
RPVM 181800Z 33004KT 9999 FEW020 SCT300 27/25 Q1012 RMK A2988
RPVM 181700Z VRB01KT 9999 FEW020 SCT300 27/25 Q1013 RMK A2991
RPVM 181600Z 33004KT 9999 FEW018CB SCT300 28/25 Q1013 RMK A2991 CB S-SSW W/ OCNL LTG
RPVM 181500Z 09003KT 9999 FEW018CB SCT100 29/25 Q1013 RMK A2991 CB SSE-S-SSW W/ OCNL LTG
RPVM 181400Z 04004KT 9999 FEW020 SCT300 28/25 Q1014 RMK A2994
RPVM 181300Z 07003KT 9999 FEW020 SCT300 29/25 Q1013 RMK A2991
RPVM 181200Z 07003KT 9999 FEW020 SCT300 29/25 Q1013 RMK A2991
RPVM 181100Z 06005KT 9999 FEW020 BKN300 30/24 Q1012 RMK A2988
RPVM 181000Z 03007KT 9999 FEW020 SCT300 30/24 Q1011 RMK A2985
RPVM 180900Z 04007KT 9999 FEW020 BKN100 31/24 Q1011 RMK A2985
RPVM 180800Z 05006KT 9999 FEW020 SCT300 31/24 Q1010 RMK A2983
RPVM 180700Z 03005KT 9999 FEW018CB SCT300 32/25 Q1010 RMK A2983 CB NE
RPVM 180600Z 03006KT 9999 FEW020 SCT300 31/25 Q1011 RMK A2985
RPVM 180500Z 04006KT 9999 FEW020 SCT300 31/25 Q1012 RMK A2988
RPVM 180400Z 04006KT 360V090 9999 FEW018CB SCT100 BKN300 30/25 Q1013 RMK A2991 CB W
RPVM 180300Z 04006KT 9999 FEW020 BKN250 30/25 Q1013 RMK A2991
RPVM 180200Z 17004KT 120V210 9999 FEW025 OVC250 30/25 Q1014 RMK A2994
RPVM 180100Z 02003KT 9999 FEW020 OVC100 29/24 Q1014 RMK A2994
RPVM 180000Z 32006KT 9999 FEW020 OVC100 27/24 Q1014 RMK A2994
RPVM 172300Z 33007KT 9999 FEW018CB OVC100 25/24 Q1014 RETS RMK A2994 CB N/W

RPLC (CRK) – CLARK INTERNATIONAL AIRPORT
RPLC 191400Z 15002KT 6000 SCT020 BKN100 25/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 191300Z 16002KT 5000 SCT020 BKN100 25/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 191200Z 20002KT 5000 SCT019 OVC090 26/23 Q1013 RERA RMK A2991
RPLC 191100Z 19002KT 5000 -RA SCT018 OVC090 26/23 Q1012 RMK A2988
RPLC 191000Z 19002KT 400 -RA SCT018 OVC090 25/23 Q1012 RMK A2988 LGT RA CONTUS
RPLC 190900Z 22004KT 4000 -TSRA FEW015CB SCT018 OVC090 25/23 Q1011 RMK A2985 CB NW W/ LGT RA CONTUS
RPLC 190800Z 18008KT 4000 -TSRA FEW015CB SCT018 OVC090 26/24 Q1011 RMK A2985 CB NW W/ LGT RA
RPLC 190700Z 22004KT 6000 -RA SCT020 OVC100 30/25 Q1010 RMK A2983
RPLC 190600Z 14008KT 8000 FEW020 BKN100 32/24 Q1010 NOSIG RMK A2983 METAR RPVD 190600Z 04006KT 9999 FEW015 SCT220 31/25 Q1010 RMK A2983
RPLC 190500Z 18010KT 7000 SCT020 OVC100 32/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 190400Z 18008KT 7000 SCT020 BKN100 31/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 190200Z 18010KT 5000 HZ SCT020 BKN300 31/24 Q1013 RMK A2991
RPLC 190100Z 22004KT 5000 HZ SCT020 BKN100 30/24 Q1013 RMK A2991
RPLC 190000Z 18002KT 5000 HZ SCT020 BKN100 29/24 Q1013 RMK A2991
RPLC 182300Z 32002KT 4000 HZ SCT020 BKN100 27/24 Q1012 RMK A2988
RPLC 182200Z 32002KT 6000 SCT020 OVC100 26/23 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 182100Z 32002KT 6000 SCT020 OVC100 27/23 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 181900Z 34002KT 7000 SCT020 OVC100 26/23 Q1012 RERA RMK A2988
RPLC 181800Z 02002KT 5000 -RA SCT020 OVC100 25/23 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 181700Z 01002KT 5000 HZ SCT020 OVC100 24/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 181500Z 36004KT 5000 SCT020 OVC100 24/23 Q1014 RMK A2994
RPLC 181400Z 36002KT 7000 FEW020 OVC100 24/23 Q1014 RMK A2996
RPLC 181300Z 36002KT 7000 -RA SCT020 OVC100 25/23 Q1014 RMK A2994
RPLC 181200Z 18002KT 7000 -RA SCT019 OVC090 25/23 Q1014 RMK A2994
RPLC 181100Z 18004KT 6000 -RA SCT018 OVC090 24/23 Q1013 RMK A2991 LGT RA CONTUS
RPLC 181000Z 16004KT 5000 TSRA FEW015CB SCT018 OVC090 24/23 Q1013 RMK A2991 CB NW Q
RPLC 180900Z 09006KT 7000 -RA SCT020 OVC100 25/24 Q1012 RMK A2988
RPLC 180800Z 18006KT 8000 SCT020 OVC100 31/23 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 180700Z 22004KT 8000 FEW020 OVC100 31/22 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 180600Z 20008KT 8000 SCT020 BKN100 31/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 180500Z 20008KT 8000 SCT020 BKN100 32/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 180400Z 20008KT 7000 SCT020 BKN100 32/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 180300Z 18008KT 7000 SCT020 BKN100 31/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 180200Z 18008KT 5000 HZ SCT020 BKN100 31/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 180100Z 18004KT 5000 HZ SCT020 BKN100 30/25 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 180000Z 01002KT 5000 HZ SCT020 BKN100 26/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 172300Z 36002KT 6000 SCT020 BKN100 25/23 Q1012 NOSIG RMK A2988

RPLB (SFS) – SUBIC BAY INTERNATIONAL AIRPORT
RPLB 191400Z 08002KT 7000 -RA SCT016 OVC070 25/25 Q1014 RMK A2994
RPLB 191300Z 02004KT 7000 -TSRA FEW015CB SCT016 OVC070 24/24 Q1013 RMK A2991 CB OHD
RPLB 191200Z 06006KT 3000 +TSRA SCT014CB SCT016 OVC070 25/25 Q1013 RMK A2991 CB OHD
RPLB 191100Z 04012KT 1000 +TSRA FEW014CB BKN016 OVC070 25/23 Q1011 RMK A2985 CB OHD
RPLB 191000Z 06010KT 9999 -TSRA FEW016CB SCT018 BKN080 26/23 Q1010 RMK A2983
RPLB 190900Z 05008KT 9999 SCT020 BKN080 27/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 190800Z 20004KT 9999 SCT020 BKN080 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 190700Z 21008KT 9999 FEW020 BKN080 31/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 190600Z 22007KT 9999 FEW020 BKN080 31/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 190500Z 22008KT 9999 FEW020 BKN080 31/24 Q1011 NOSIG RM KA2985
RPLB 190400Z 23007KT 9999 SCT020 BKN080 31/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLB 190300Z 25004KT 220V280 9999 SCT020 BKN080 31/24 Q1012 RMK A2988
RPLB 190200Z 35003KT 310V030 9999 FEW020 BKN080 3/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 190100Z 04004KT 340V120 8000 FEW020 BKN080 29/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 190000Z 06009KT 9999 FEW018 BKN080 28/23 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 182300Z 06010KT 9999 FEW018 BKN080 26/23 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLB 182200Z 06010KT 9999 SCT018 BKN080 25/23 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 182100Z 07013KT 9999 SCT018 BKN080 25/23 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 181900Z 06010KT 9999 SCT018 OVC080 25/24 Q1011 RERA RMK A2985
RPLB 181800Z 06006KT 9999 -RA SCT018 OVC080 25/25 Q1012 RMK A2988
RPLB 181700Z 06004KT 9000 -RA SCT018 OVC080 25/25 Q1013 RMK A2991
RPLB 181600Z VRB02KT 9000 -RA SCT018 OVC080 25/25 Q1014 RMK A2994
RPLB 181500Z VRB02KT 9000 -RA BKN018 OVC080 25/25 Q1014 RMK A2994
RPLB 181400Z 06003KT 9000 -RA BKN018 OVC080 25/25 Q1014 RMK A2994
RPLB 181300Z VRB02KT 8000 -SHRA FEW017CB BKN018 OVC080 25/25 Q1014 RMK A2994 CB S W/ VCSH OCNL LTG
RPLB 181200Z 12003KT 080V180 6000 TSRA SCT017CB BKN018 OVC070 25/24 Q1014 RMK A2994 CB OHD W/ OCNL TS
RPLB 181100Z 27012G26KT 240V310 2000 TSRA SCT017CB BKN018 OVC070 24/23 Q1013 RMK A2991 CB OHD W/ FRQNT TS
RPLB 181000Z 21006KT 9999 FEW018CB SCT020 BKN080 30/24 Q1011 RMK A2985 CB NE
RPLB 180900Z 20007KT 9999 TS FEW018CB SCT020 BKN080 30/24 Q1011 RMK A2985 CB E W/ OCNL TS METAR RPLI 180900Z VRB02KT 8000 FEW018 BKN090 OVC280 27/26 Q1010 RERA NOSIG RMK A2983
RPLB 180800Z 22008KT 9999 SCT018 BKN080 31/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 180700Z 22010KT 9999 SCT020 BKN300 32/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 180600Z 22005KT 190V250 9999 SCT020 BKN300 31/25 Q1011 RETS RMK A2985
RPLB 180500Z 05007KT 020V090 9999 TS FEW018CB SCT020 BKN300 30/24 Q1011 RMK A2985 CB SE
RPLB 180400Z 23007KT 9999 FEW018TCU FEW020 SCT300 31/24 Q1012 NOSIG RMK A2988 TCU SE
RPLB 180300Z 24006KT 9999 SCT020 BKN300 31/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLB 180200Z 32003KT 270V010 9999 FEW020 BKN080 29/23 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 180100Z 06004KT 9999 FEW020 BKN080 29/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 180000Z 05002KT 9999 FEW020 BKN080 27/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLB 172300Z 03003KT 340V060 9999 FEW020 BKN080 26/23 Q1012 NOSIG RMK A2988

RPLI (LAO) – LAOAG INTERNATIONAL AIRPORT
RPLI 191200Z 11005KT 9999 SCT018 BKN090 26/25 Q1011 RESHRA RMK A2985
RPLI 191100Z 23006KT 200V270 7000 -SHRA SCT018 OVC090 27/25 Q1011 RMK A2985
RPLI 191000Z 26009KT 230V010 7000 -SHRA SCT018 OVC090 26/25 Q1010 RMK A2983
RPLI 190900Z 19003KT 100V250 8000 VCSH FEW018 BKN090 27/25 Q1010 RESHRA RMK A2983
RPLI 190800Z 22006KT 190V260 7000 -SHRA FEW017CB SCT018 OVC090 26/25 Q1010 RMK A2983
RPLI 190700Z 24011G24KT 210V270 7000 -SHRA FEW017CB OVC090 28/25 Q1010 RM KA2983 CB NE NW
RPLI 190600Z 22008KT 200V260 9999 FEW017CB SCT018 BKN10 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 190500Z 23006KT 190V260 8000 -SHRA FEW018 SCT100 BKN280 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLI 190400Z 22005KT 190V250 8000 -SHRA FEW017CB FEW018 BKN100 29/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NW
RPLI 190300Z 23004KT 180V260 9999 FEW017CB FEW018 BKN100 29/26 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 190200Z 21005KT 190V250 9999 FEW018 SCT100 BKN280 30/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 190100Z 10005KT 070V140 9999 FEW018 SCT100 BKN280 29/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 190000Z 11003KT 8000 FEW018 BKN100 27/25 Q1012 RMK A2988
RPLI 182300Z 09005KT 9999 FEW018 BKN100 26/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 182200Z VRB02KT 9999 FEW018 BKN100 25/24 Q1011 RMK A2985
RPLI 182100Z 10005KT 8000 FEW018 BKN100 25/25 Q1011 RMK A2985
RPLI 181800Z 11004KT 8000 FEW018 BKN100 26/25 Q1011 RMK A2986
RPLI 181500Z 18003KT 130V200 9999 FEW017CB SCT090 BKN280 26/26 Q1013 NOSIG RMK A2991 CB N
RPLI 181200Z 13003KT 9999 FEW018 SCT090 BKN280 27/26 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 181100Z 18002KT 9999 FEW017CB SCT090 BKN280 27/26 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLI 181000Z 16003KT 8000 FEW018 SCT090 BKN280 28/26 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLI 180900Z VRB02KT 8000 FEW018 BKN090 OVC280 27/26 Q1010 RERA NOSIG RMK A2983
RPLI 180800Z 18004KT 6000 -RA SCT018 OVC090 27/26 Q1010 RMK A2983
RPLI 180700Z 19004KT 6000 -RA SCT018 OVC090 27/25 Q1010 RMK A2983
RPLI 180600Z 23004KT 200V280 7000 -RA SCT018 OVC090 28/25 Q1011 RMK A2985
RPLI 180500Z 26006KT 220V300 7000 -RA SCT018 BKN090 OVC280 28/25 Q1012 RMK A2988
RPLI 180400Z 28004KT 220V320 9999 FEW018 BKN100 OVC280 29/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 180300Z 28005KT 250V320 8000 VCSH SCT018 BKN100 OVC280 29/24 Q1013 NOSIG RMK A2991 VCSH NW
RPLI 180200Z VRB02KT 8000 VCSH FEW018 BKN100 OVC280 29/24 Q1012 NOSIG RMK A2988 VCSH NW
RPLI 180100Z 08005KT 7000 SCT018 BKN100 OVC280 27/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 180000Z 08005KT 6000 -RA FEW018 BKN100 OVC280 26/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLI 172300Z 12003KT 8000 VCSH FEW018 BKN100 OVC280 26/24 Q1011 NOSIG RMK A2985 VCSH NE/NW

RPVP (PPS) – PUERTO PRINCESA INTERNATIONAL AIRPORT
RPVP 191200Z 18004KT 9999 FEW019 28/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 191100Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 29/26 Q1010 RMK A2983
RPVP 191000Z 18004KT 9999 FEW019 SCT250 29/25 Q1010 RMK A2983
RPVP 190900Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 29/25 Q1009 RMK A2980
RPVP 190800Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 29/25 Q1009 RMK A2980
RPVP 190700Z 18004KT 9999 FEW017CB BKN080 29/25 Q1010 RMK A2983 CB N
RPVP 190600Z 23006KT 9999 -TS FEW017CB SCT019 BKN080 30/26 Q1010 RMK A2983 CB W N SE W/ OCNL TS
RPVP 190500Z 23006KT 9999 -TSRA SCT017CB BKN080 30/25 Q1011 RMK A2985 CB SW-W-NW N-NE W/ OCNL TS
RPVP 190400Z 23006KT 9999 FEW017CB BKN080 32/24 Q1012 RMK A2988 CB SW-W-NW N-E SE
RPVP 190200Z 18008KT 9999 FEW017CB 31/26 Q1012 RMK A2988 CB W
RPVP 190100Z 18008KT 9999 FEW017CB SCT250 30/26 Q1012 RMK A2988 CB NW/NE E SE
RPVP 190000Z 27004KT 9999 FEW017CB SCT250 28/25 Q1012 RMK A2988 CB NE S
RPVP 182300Z 27004KT 9999 FEW019 27/26 Q1012 RMK A2988
RPVP 182200Z 27004KT 9999 FEW019 26/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 182100Z 27006KT 9999 FEW019 26/24 Q1011 RMK A2985
RPVP 181800Z 27004KT 9999 FEW019 BKN240 27/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 181500Z 27004KT 9999 FEW019TCU 28/25 Q1013 RMK A2991 TCU NE E
RPVP 181400Z 27004KT 9999 FEW019 28/25 Q1013 RMK A2991
RPVP 181300Z 15002KT 9999 FEW019 28/25 Q1012 RMK A2988
RPVP 181200Z 15002KT 9999 FEW017CB 28/25 Q1012 RMK A2988 CB N OCNL LTG
RPVP 181100Z 15004KT 9999 FEW0019 SCT250 29/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 181000Z 15004KT 9999 FEW017CB BKN240 30/24 Q1010 RMK A2983 CB NW
RPVP 180900Z 12006KT 9999 FEW017CB BKN080 30/24 Q1010 RMK A2983 CB NW-N
RPVP 180800Z 18004KT 9999 FEW017CB BKN080 30/26 Q1010 RMK A2983 CB W-NW
RPVP 180700Z 15006KT 9999 FEW017CB BKN080 31/24 Q1010 RMK A2983 CB W-NW-N
RPVP 180600Z 18006KT 9999 FEW017CB SCT250 31/25 Q1010 RMK A2983 CB W-N/NNE/NE/SE
RPVP 180500Z 18006KT 9999 FEW017CB SCT250 31/26 Q1011 RMK A2985 CB NNE/NE/SE/W/WNW
RPVP 180400Z 18006KT 9999 FEW017CB SCT250 31/25 Q1012 RMK A2988 CB NNE/NE/SE
RPVP 180300Z 18006KT 9999 FEW017CB SCT250 31/25 Q1012 RMK A2988 CB NNE
RPVP 180200Z 18004KT 9999 FEW019 SCT250 30/25 Q1012 RMK A2988
RPVP 180100Z 23004KT 9999 FEW019 SCT250 28/25 Q1012 RMK A2988
RPVP 180000Z 23002KT 9999 -SHRA FEW019 SCT080 27/24 Q1012 RETS RMK A2988
RPVP 172300Z 21004KT 9999 TS FEW017CB SCT080 26/24 Q1011 RMK A2985 CB ENE-ESE

RPVD (DGT) – SIBULAN AIRPORT (DUMAGUETE AIRPORT)
RPVD 191200Z 22004KT 9999 FEW015 29/25 Q1010 RESHRA RMK A2983
RPVD 191100Z 11004KT 9999 FEW015 30/25 Q1010 RMK A2983
RPVD 191000Z 07006KT 9999 FEW015TCU 30/24 Q1009 RMK A2980 TCU NE
RPVD 190900Z 11004KT 9999 FEW015 32/22 Q1009 RMK A2980
RPVD 190800Z 32004KT 9999 FEW015TCU SCT220 32/24 Q1009 RMK A2980 TCU ENE NW
RPVD 190700Z 02006KT 9999 FEW015 SCT20 31/25 Q1009 RMK A2980
RPVD 190500Z 09004KT 9999 FEW015 SCT220 31/25 Q1011 RMK A2985
RPVD 190400Z 09008KT 9999 FEW015 SCT220 31/26 Q1012 RMK A2988
RPVD 190200Z 04010KT 9999 FEW015 31/26 Q1012 RMK A2988
RPVD 190100Z 07008KT 9999 SCT015 31/26 Q1013 RMK A2991
RPVD 190000Z 04006KT 9999 SCT015 30/26 Q1012 RMK A2988
RPVD 182200Z 32004KT 9000 +SHRA SCT015 26/25 Q1012 RMK A2988
RPVD 182100Z 00000KT 9999 FEW014CB SCT015 SCT070 26/24 Q1011 RMK A2985 CB SE W/ OCNL LTG
RPVD 181800Z 00000KT 9999 FEW015 26/23 Q1011 RMK A2985
RPVD 181500Z 22004KT 9999 FEW014CB FEW015 SCT070 27/23 Q1013 RMK A2991 CB E W/ OCNL LTG
RPVD 181200Z 00000KT 9999 FEW015 BKN220 28/25 Q1012 RMK A2988
RPVD 180900Z 07004KT 9999 VCSH FEW014CB FEW015 30/26 Q1010 RMK A2983 CB VCSH W-NNW
RPVD 180800Z 04006KT 9999 VCSH FEW014CB FEW015 30/25 Q1009 RMK A2980 CB VCSH NW
RPVD 180700Z 04006KT 9999 VCSH FEW014CB FEW015 31/26 Q1010 RMK A2983 CB VCSH SW-W WNW
RPVD 180600Z 07010KT 9999 VCSH FEW014CB FEW015 SCT220 31/25 Q1010 RMK A2983 CB/VCSH SW-WNW
RPVD 180500Z 04006KT 9999 FEW014CB FEW015 SCT220 31/25 Q1011 RMK A2985 CB/VCSH NW
RPVD 180400Z 07006KT 9999 FEW015 SCT220 31/25 Q1012 RMK A2988
RPVD 180300Z 02006KT 9999 FEW015 SCT220 31/25 Q1012 RMK A2988
RPVD 180200Z 07004KT 9999 FEW015 BKN220 30/24 Q1013 RMK A2991
RPVD 180100Z 04004KT 9999 FEW015 BKN070 28/25 Q1013 RMK A2991
RPVD 180000Z 00000KT 9999 FEW015 OVC070 28/25 Q1013 RMK A2991

RPMR (GES) – GENERAL SANTOS INTERNATIONAL AIRPORT
RPMR 190900Z VRB06KT 9999 FEW018 BKN080 30/23 Q1010 RMK A2983
RPMR 190800Z 03009KT 9999 FEW018CB SCT080 32/21 Q1009 RMK A2980 CB ESE
RPMR 190700Z 09007KT 020V130 9999 FEW018 33/21 Q1009 RMK A2980
RPMR 190600Z 04009KT 340V080 9999 FEW018 33/21 Q1009 RMK A2980
RPMR 190500Z 03011KT 360V070 9999 FEW018 SCT250 34/21 Q1011 RMK A2985
RPMR 190400Z 01013KT 9999 FEW018 BKN080 32/23 Q1012 RMK A2988
RPMR 190200Z 04009KT 9999 FEW018 32/23 Q1013 RMK A2991
RPMR 190100Z 36010KT 9999 FEW018 31/23 Q1013 RMK A2991
RPMR 190000Z 36008KT 9999 FEW018 BKN080 29/23 Q1014 RMK A2994
RPMR 180800Z 18009KT 9999 FEW018 SCT080 31/24 Q1010 RMK A2983
RPMR 180700Z 20006KT 9999 FEW018 SCT080 30/24 Q1010 RMK A2983
RPMR 180600Z 13004KT 040V190 9999 FEW018 SCT080 32/23 Q1010 RMK A2983
RPMR 180500Z 05006KT 360V160 9999 FEW018 SCT080 32/23 Q1011 RMK A2985
RPMR 180400Z 01006KT 9999 FEW018 BKN080 33/22 Q1012 RMK A2988
RPMR 180300Z 03006KT 330V060 9999 FEW018 BKN080 32/22 Q1013 RMK A2991
RPMR 180200Z 02007KT 340V070 9999 FEW018 BKN080 31/23 Q1013 RMK A2991
RPMR 180100Z 04006KT 340V060 9999 FEW018 SCT080 30/23 Q1013 RMK A2991
RPMR 180000Z 01002KT 9999 FEW018 BKN080 27/23 Q1014 RMK A2994

RPMD (DVO) – FRANCISCO BANGOY INTERNATIONAL AIRPORT
RPMD 191400Z 18005KT 140V220 9999 SCT016 BKN090 BKN290 27/26 Q1012 RMK A2988
RPMD 191300Z 19007KT 170V240 9999 SCT016 BKN090 BKN260 27/25 Q1012 RMK A2988
RPMD 191200Z 19006KT 9999 FEW016 BKN090 BKN260 29/24 Q1011 RMK A2985
RPMD 191100Z 19006KT 9999 FEW016 BKN090 OVC260 29/24 Q1011 RMK A2985
RPMD 191000Z 18005KT 9999 FE0W16 BKN090 29/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 190900Z 17007KT 9999 FEW016 BKN090 30/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 190800Z 13005KT 090V160 9999 FEW016 BKN090 31/23 Q1009 RMK A2980
RPMD 190700Z VRB03KT 9999 FEW015CB SCT090 BKN290 31/23 Q1009 RMK A2980 CB W
RPMD 190600Z 05008KT 010V070 9999 SCT016 BKN090 29/23 Q1010 RMK A2983
RPMD 190500Z 03008KT 350V060 9999 SCT016 BKN090 30/32 Q1011 RMK A2985
RPMD 190400Z 03004KT 330V090 9999 SCT016 SCT090 31/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 190300Z 02009KT 350V060 9999 SCT016 SCT090 BKN290 30/25 Q1012 METAR RPLB 190300Z 25004KT 220V280 9999 SCT020 BKN080 31/24 Q1012 RMK A2988 METAR RPMZ 190300Z 19003KT 150V240 9999 FEW016CB FEW017 SCT090 30/25 Q1012 RMK A2988 CB NW -N S METAR RPLI 190300Z 23004KT 180V260 9999 FEW017CB FEW018 BKN100 29/26 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPMD 190200Z 03008KT 340V050 9999 SCT015CB BKN090 30/24 Q1013 RMK A2991 CB N-ENE
RPMD 190100Z 01007KT 330V040 9999 FEW015CB FEW016 SCT090 30/25 Q1013 RMK A2991 CB NE-SE
RPMD 190000Z 36006KT 320V050 9999 SCT016 BKN090 28/25 Q1014 RMK A2994
RPMD 182300Z 02005KT 340V060 9999 SCT016 BKN090 27/27 Q1014 RMK A2994
RPMD 182200Z VRB02KT 9999 FEW015CB SCT090 BKN260 26/26 Q1013 RMK A2991 CB S
RPMD 182100Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT0290 BKN260 26/25 Q1012 RMK A2988
RPMD 181900Z 33003KT 9999 FEW016 26/24 Q1011 RMK A2985
RPMD 181800Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT090 26/24 Q1012 RETS RMK A2988
RPMD 181700Z 29002KT 9999 TS SCT015CB BKN090 OVC290 27/24 Q1012 RMK A2988 TS SW
RPMD 181600Z 00000KT 9999 TS SCT015CB BKN090 OVC260 27/24 Q1012 RMK A2988 CB S-N W/ OCNL LTG u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000
RPMD 181500Z 34005KT 310V030 9999 TS SCT015CB BKN090 OVC260 27/24 Q1013 RMK A2991 CB SW NW-N W/ OCNL LTG
RPMD 181400Z VRB02KT 9999 FEW015CB BKN090 BKN260 29/25 Q1013 RMK A2991 CB N W/ OCNL LTG
RPMD 181300Z 20007KT 9999 FEW015CB FEW016 SCT090 BKN260 29/25 Q1013 RMK A2991 CB N OCNL LTG N
RPMD 181200Z 19005KT 150V210 9999 FEW016 SCT090 BKN260 29/25 Q1012 RMK A2988 METAR RPLB 181200Z 12003KT 080V180 6000 TSRA SCT017CB BKN018 OVC070 25/24 Q1014 RMK A2994 CB OHD W/ OCNL TS
RPMD 181100Z 16004KT 9999 FEW016 SCT090 BKN260 29/24 Q1011 RMK A2985
RPMD 181000Z 17005KT 130V210 9999 FEW015CB FEW016 SCT090 BKN290 30/24 Q1011 RMK A2985 CB NW
RPMD 180900Z 18009KT 9999 FEW015CB FEW016 SCT290 31/25 Q1010 RM KA2983 CB NW-N
RPMD 180800Z 17008KT 9999 SCT016 SCT290 31/25 Q1009 RMK A2980
RPMD 180700Z 17007KT 140V210 9999 FEW015CB FEW016 SCT290 32/25 Q1009 RMK A2980 CB NE-E/N
RPMD 180600Z 18008KT 140V220 9999 FEW015CB FEW016 SCT290 32/24 Q1010 RMK A2983 CB NE
RPMD 180500Z 15008KT 9999 FEW015CB FEW016 SCT290 32/23 Q1011 RMK A2985 CB SW TCU E/WNW/NW
RPMD 180400Z VRB04KT 9999 SCT016 32/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 180300Z 06006KT 9999 SCT016 32/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 180200Z 08006KT 9999 SCT016 31/25 Q1013 RMK A2991
RPMD 180100Z 08006KT 9999 SCT016 30/25 Q1014 RMK A2994
RPMD 180000Z 02002KT 9999 FEW016 SCT090 28/24 Q1014 RMK A2994
RPMD 172300Z 36002KT 9999 FEW016 SCT090 27/26 Q1013 RMK A2991

RPMZ (ZAM) – ZAMBOANGA INTERNATIONAL AIRPORT
RPMZ 191200Z 27006KT 9999 FEW017 BKN300 27/26 Q1010 RMK A2983
RPMZ 191000Z 27005KT 9999 FEW017 BKN300 28/25 Q1010 RMK A2983
RPMZ 190900Z 27007KT 9999 FEW017 BKN090 29/26 Q1009 RMK A2980
RPMZ 190800Z 27008KT 9999 FEW017TCU BKN300 29/26 Q1009 RMK A2980 TCU N S
RPMZ 190700Z 27008KT 220V290 9999 FEW017 BKN300 30/26 Q1009 RMK A2980
RPMZ 190600Z 24005KT 190V310 9999 FEW016CB FEW017 SCT090 31/27 Q1010 RMK A2983 CB N
RPMZ 190500Z 26004KT 190V300 9999 FEW017 SCT090 30/26 Q1011 RMK A2985
RPMZ 190400Z 20006KT 150V250 9999 FEW016CB FEW017 SCT300 30/26 Q1012 RMK A2988 CB NW-N S
RPMZ 190300Z 19003KT 150V240 9999 FEW016CB FEW017 SCT090 30/25 Q1012 RMK A2988 CB NW -N/S
RPMZ 190200Z 18003KT 130V240 9999 FEW017TCU SCT300 30/26 Q1013 RMK A2991 TCU NW N
RPMZ 190100Z 17004KT 130V200 9999 FEW017 SCT090 29/25 Q1013 RMK A2991
RPMZ 190000Z VRB02KT 9999 FEW017 SCT300 29/25 Q1013 RMK A2991
RPMZ 182300Z 00000KT 9999 FEW017 SCT300 28/25 Q1012 RMK A2988
RPMZ 182200Z 00000KT 9999 FEW017 SCT300 25/24 Q1012 RMK A2988
RPMZ 182100Z VRB01KT 9999 FEW017 SCT300 25/24 Q1011 RMK A2985
RPMZ 181800Z 05002KT 9999 FEW017 SCT300 25/24 Q1011 RMK A2985
RPMZ 181300Z 04003KT 9999 FEW017 SCT300 27/25 Q1012 RMK A2988
RPMZ 181000Z 08004KT 9999 FEW017 SCT090 BKN300 28/25 Q1011 RMK A2985
RPMZ 180900Z 08005KT 050V110 9999 FEW016CB FEW017 BKN300 29/25 Q1010 RMK A2983 CB S
RPMZ 180800Z 11004KT 080V190 9999 FEW016CB BKN300 30/25 Q1010 RMK A9283 CB S NW
RPMZ 180700Z 14005KT 100V200 9999 FEW016CB FEW017 BKN300 30/24 Q1010 RMK A2983 CB S
RPMZ 180600Z 09006KT 060V130 9999 SCT017 BKN300 31/25 Q1011 RMK A2985
RPMZ 180500Z 09007KT 070V130 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 31/25 Q1011 RMK A2985 CB S-NW/OHD
RPMZ 180400Z 10007KT 060V160 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 31/25 Q1012 RMK A2988 CB S/NW/OHD
RPMZ 180300Z 07006KT 040V110 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 29/26 Q1013 RMK A2991 CB SE
RPMZ 180200Z 09006KT 060V120 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 29/25 Q1013 RMK A2991 CB S
RPMZ 180100Z 07004KT 040V100 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 28/25 Q1013 RMK A2991 CB NE-E
RPMZ 180000Z 06003KT 030V090 9999 -RA FEW016CB FEW017 BKN090 26/25 Q1013 RMK A2991 CB N-SE/OHD
RPMZ 172300Z 06003KT 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 26/24 Q1013 RMK 2991 CB NE-S/OHD