METAR

METAR RPLL (MNL) – NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT(MANILA INTERNATIONAL AIRPORT)
RPLL 080400Z 27009KT 7000 FEW025 32/26 Q1008 NOSIG RMK A2977
RPLL 080300Z 28007KT 6000 VCSH SCT023 BKN100 31/26 Q1009 NOSIG RMK A2980 VCSH E S
RPLL 080200Z 28006KT 240V320 6000 VCSH SCT023 SCT100 31/26 Q1010 NOSIG RMK A2983 VCSH E S
RPLL 080000Z VRB02KT 6000 FEW025 BKN100 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 072300Z VRB01KT 6000 FEW025 BKN300 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 072200Z VRB02KT 6000 FEW023 SCT100 BKN300 27/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 072100Z 00000KT 6000 SCT023 BKN100 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 072000Z 03004KT 6000 SCT023 BKN100 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 071900Z 01003KT 330V040 6000 SCT020 BKN100 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 071800Z 01005KT 5000 BR SCT022 BKN090 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 071700Z VRB02KT 5000 BR SCT023 BKN100 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 071600Z 00000KT 6000 SCT023 BKN100 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 071500Z VRB02KT 7000 -RA SCT023 OVC100 28/26 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 071400Z 07005KT 7000 -RA SCT022 OVC090 28/27 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 071300Z 07005KT 7000 -RA SCT022 OVC090 28/27 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 071200Z 06004KT 8000 -RA SCT022 OVC100 28/26 Q1010 N0SIG RMK A2983
RPLL 071100Z VRB02KT 9000 SCT023 BKN100 28/24 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 071000Z VRB02KT 9000 SCT023 BKN100 28/24 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 070900Z 23005KT 8000 FEW023CB SCT025 OVC100 28/24 Q1008 NOSIG RMK A2977
RPLL 070800Z 28003KT 250V330 8000 -RA FEW022CB SCT023 OVC090 30/27 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB SW
RPLL 070700Z 28003KT 220V020 9000 -RA FEW018CB SCT023 OVC090 29/27 Q1009 RESTRA NOSIG RMK A2980 CB NW SE
RPLL 070600Z 28009KT 210V310 3000 TSRA SCT018CB BKN080 32/26 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB NE/OHD
RPLL 070500Z 32007KT 280V010 9999 FEW018CB SCT025 33/27 Q1008 NOSIG RMK A2977 CB NE
RPLL 070400Z 31006KT 280V350 9999 SCT025 32/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 070300Z VRB03KT 9000 SCT025 33/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 070200Z 06003KT 350V120 9000 SCT025 32/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 070100Z VRB03KT 8000 SCT023 30/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 070000Z 10003KT 8000 5000NE BR FEW020 SCT023 29/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 062300Z VRB02KT 5000 BR FEW023 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 062200Z VRB01KT 7000 FEW023 SCT300 27/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 062100Z VRB01KT 7000 FEW023 SCT300 27/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 062000Z VRB01KT 7000 FEW023 SCT100 BKN300 26/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 061900Z 00000KT 8000 FEW023 BKN300 26/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLL 061800Z VRB01KT 8000 SCT023 BKN300 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 061700Z 00000KT 8000 SCT023 BKN100 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLL 061600Z VRB02KT 8000 SCT023 BKN100 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 061500Z 09003KT 070V130 8000 SCT023 BKN100 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLL 061400Z 33005KT 280V360 8000 SCT023 OVC100 27/25 Q1011 RETSRA NOSIG RMK A2985

RPVM (CEB) – MACTAN-CEBU INTERNATIONAL AIRPORT
RPVM 080400Z 15005KT 160V210 8000 -TSRA SCT018CB BKN090 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB OHD
RPVM 080300Z 19010KT 160V230 9999 SCT018CB SCT300 32/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB N
RPVM 080200Z 21006KT 170V270 9999 FEW020 32/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 080000Z 00000KT 9999 FEW020 SCT300 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPVM 072300Z 32004KT 9999 FEW020 SCT300 27/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 072200Z 27005KT 9999 FEW018CB BKN300 26/24 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB E
RPVM 072100Z 23004KT 9999 FEW018CB BKN250 26/24 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB E
RPVM 072000Z 22005KT 9999 FEW020 BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 071900Z 24004KT 9999 FEW018CB BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE
RPVM 071800Z 22004KT 190V260 9999 FEW018CB BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE S W/ OCNL LTG
RPVM 071700Z VRB02KT 9999 FEW018CB SCT100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE-SE W/ OCNL LTG
RPVM 071600Z 29003KT 9999 FEW018CB BKN250 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NE-E W/ OCNL LTG
RPVM 071500Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN250 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPVM 071400Z 32003KT 9999 FEW020 SCT300 27/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000
RPVM 071300Z 22003KT 9999 FEW018CB SCT300 28/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 OCNL LTG NE
RPVM 071200Z 22001KT 9999 FEW020 SCT100 28/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 071100Z 22003KT 9999 FEW020 SCT300 28/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 071000Z 00000KT 9999 FEW020 BKN300 28/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 070900Z 25005KT 9999 FEWW020 BKN100 28/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPVM 070800Z 26006KT 9999 FEW020 BKN100 28/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPVM 070700Z 27008KT 9999 -TS SCT018CB BKN100 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB W-SW
RPVM 070600Z 26009KT 8000 -TSRA FEW018CB BKN090 29/26 Q1010 TEMPO 7000 RMK A2983 CB OHD
RPVM 070500Z 14006KT 130V250 9999 FEW020 BKN300 31/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB W-NW
RPVM 070400Z 19004KT 130V250 9999 FEW020 BKN300 32/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPVM 070300Z 16008KT 9999 -SHRA FEW018CB SCT090 30/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB OHD
RPVM 070200Z 05007KT 9999 SCT020 SCT300 31/25 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPVM 070100Z 05003KT 360V090 9999 FEW018CB BKN300 30/24 Q1011 RETS NOSIG RMK A2985 CB E
RPVM 070000Z VRB02KT 9999 FEW018CB BKN300 28/25 Q1012 NOSIG RMK A2988 CB E
RPVM 062300Z 29004KT 220V320 9999 FEW018CB BKN250 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB E
RPVM 062200Z VRB02KT 9999 FEW018CB BKN250 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NE
RPVM 062100Z VRB01KT 9999 FEW018CB BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE-SE
RPVM 062000Z VRB02KT 9999 FEW018CB BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE-E
RPVM 061900Z VRB01KT 9999 FEW018CB SCT020 BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE
RPVM 061800Z VRB02KT 9999 FEW018CB BKN100 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NE-E W/ OCNL LTG
RPVM 061700Z 01004KT 9999 FEW020 OVC100 27/26 Q1011 NOSIG RMK A2985 u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000u0000
RPVM 061600Z 13003KT 100V170 9999 FEW018CB OVC100 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NE W/ OCNL LTG
RPVM 061500Z 18002KT 9999 SCT018CB OVC100 27/25 Q1012 NOSIG RMK A2985 CB NE-SE W/ OCNL LTG
RPVM 061400Z 07003KT 9999 SCT018CB OVC100 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB NE-SE

RPLC (CRK) – CLARK INTERNATIONAL AIRPORT
RPLC 080400Z 09004KT 6000 SCT020 BKN300 34/25 11009 NOSIG RMK A2980
RPLC 080300Z 09002KT 6000 SCT020 BKN300 33/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 080200Z 08002KT 6000 SCT020 BKN300 32/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 080000Z 02002KT 6000 SCT020 BKN300 29/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 072300Z 36002KT 4000 HZ FEW020 BKN300 26/23 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 072200Z 29002KT 4000 HZ FEW020 SCT100 BKN300 28/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 072100Z 32002KT 8000 SCT020 BKN100 25/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 072000Z 34002KT 8000 SCT020 BKN100 25/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 071900Z 34002KT 8000 SCT020 BKN100 25/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 071800Z 36002KT 8000 SCT020 BKN100 25/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 071700Z 36004KT 8000 SCT020 BKN100 25/23 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 071600Z 32004KT 8000 SCT020 OVC100 25/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 071500Z 36006KT 8000 SCT020 OVC100 25/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 071400Z 35004KT 8000 SCT020 OVC100 25/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 071300Z 36006KT 8000 SCT020 OVC100 25/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 071200Z 36004KT 6000 FEW015CB SCT020 OVC100 27/23 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB N Q
RPLC 071100Z 36004KT 40000 SCT020 OVC100 28/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 071000Z 25002KT 4000 TS FEW015CB SCT020 OVC100 29/24 Q1009 RMK A2980 CB N Q W/ TSTM
RPLC 070900Z 18006KT 4000 TC FEW015CB SCT020 OVC100 32/25 Q1009 RMK A2980 CB N Q
RPLC 070800Z 18010KT 6000 SCT020 BKN100 33/25 Q1008 NOSIG RMK A2977
RPLC 070700Z 18006KT 6000 SCT020 BKN100 34/25 Q1008 NOSIG RMK A2977
RPLC 070600Z 18004KT 6000 SCT020 BKN300 34/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLC 070500Z 14004KT 6000 SCT020 BKN300 34/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLC 070400Z 18004KT 6000 SCT020 33/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 070300Z 16006KT 6000 SCT020 32/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 070200Z 16005KT 6000 SCT020 31/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 070100Z 18001KT 6000 SCT020 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 070000Z 18002KT 6000 FEW020 28/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 062300Z 18002KT 8000 FEW020 26/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 062200Z 32002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 062100Z 23002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 062000Z 25002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 061900Z 27002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 061800Z 33002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 061700Z 25002KT 9999 FEW020 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLC 061600Z 32002KT 9999 FEW020 26/24 Q1012 NOSIG RMK A2988
RPLC 061500Z 36002KT 6000 FEWS020 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG RMK A2991
RPLC 061400Z 36002KT 6000 SCT020 BKN100 26/24 Q1013 NOSIG RMK A2991

RPLB (SFS) – SUBIC BAY INTERNATIONAL AIRPORT
RPLB 080400Z 22010KT 9999 SCT020 31/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLB 080300Z 22010KT 9999 SCT020 31/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 080200Z 24008KT 9999 SCT020 30/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 080000Z VRB02KT 9999 FEW018 SCT300 29/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 072300Z 06005KT 9999 FEW018 SCT300 27/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 072200Z 06004KT 9000 FEW020 SCT080 25/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 072100Z 12004KT 080V140 9999 FEW020 SCT300 25/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 072000Z 12004KT 9999 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 071900Z 09004KT 9999 FEW020 25/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 071800Z 08004KT 9999 SCT020 BKN300 26/24 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 071700Z 06007KT 9999 SCT020 BKN300 26/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 071600Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN300 27/24 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 071500Z 09003KT 060V130 9999 FEW020 BKN300 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 071400Z 12003KT 9999 FEW020 BKN300 28/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 071300Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 OVC300 28/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 071200Z 29003KT 230V340 9999 FEW018CB FEW020 BKN080 OVC300 29/25 Q1010 RMK A2983 DSTN OCNL LTG
RPLB 071100Z 22008KT 9999 FEW018 BKN080 29/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 071000Z 23011KT 9999 SCT018 BKN080 29/25 Q1009 RETS RMK A2980
RPLB 070900Z 22007KT 9999 FEW020 BKN080 OVC300 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 070800Z 24011KT 9999 FEW018 BKN080 30/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLB 070700Z 23009KT 2310V270 9000 FEW020 SCT080 31/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLB 070600Z 22006KT 180V260 8000 FEW018 BKN080 31/26 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 070500Z 22008KT 8000 FEW018 BKN080 30/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 070400Z 22005KT 190V250 8000 -RA SCT018 BKN080 30/26 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 070300Z 22007KT 8000 -RA SCT018 BKN080 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 070200Z 09007KT 050V120 9000 FEW018 SCT300 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 070100Z 09007KT 050V110 9000 FEW018 SCT300 30/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 070000Z 07003KT 9000 FEW018 28/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 062300Z 06006KT 8000 SCT018 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985
RPLB 062200Z 07008KT 5000 HZ FEW020 25/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 062100Z 07005KT 9000 FEW020 25/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 062000Z 08005KT 070V150 9999 FEW020 26/23 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLB 061900Z 07006KT 9999 FEW020 25/24 Q1010 RMK A2983
RPLB 061800Z 06005KT 9999 FEW020 26/24 Q1010 RMK A2983
RPLB 061700Z 05005KT 9000 FEW020 SCT300 26/24 Q1010 RMK A2983
RPLB 061600Z 05006KT 8000 FEW020 SCT300 26/24 Q1011 RMK A2985
RPLB 061500Z 06005KT 9000 FEW020 26/25 Q1011 RMK A2985
RPLB 061400Z 06003KT 9999 SCT020 BKN080 27/25 Q1012 RMK A2985

RPLI (LAO) – LAOAG INTERNATIONAL AIRPORT
RPLI 080400Z 26008KT 240V300 9999 FEW018 32/27 Q1008 NOSIG RMK A2977
RPLI 080300Z 29007KT 250V320 9999 FEW018 31/27 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 080200Z 30004KT 220V010 9999 FEW018 31/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 080000Z 10006KT 8000 FEW018 29/26 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 072300Z 09005KT 8000 FEW018TCU SCT290 26/25 Q1010 NOSIG RMK A2983 TCU SW
RPLI 072200Z 09004KT 8000 SCT045 25/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 072100Z 10004KT 070V130 9999 FEW018 25/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 072000Z 10003KT 9999 FEW018 25/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 071900Z VRB02KT 9999 FEW018 26/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 071800Z 10004KT 9999 FEW018 SCT290 25/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 071500Z 09003KT 9999 TS FEW017CB SCT080 25/25 Q1011 NOSIG RMK A2985 CB SW-NW
RPLI 071200Z 10006KT 050V130 7000 -TSRA SCT017CB BKN070 26/25 Q1010 RMK A2983 CB SE-N
RPLI 071100Z 10007KT 6999 -TSRA SCT017CB BKN050 OVC080 26/25 Q1010 RMK A2983 CB ALQDS
RPLI 071000Z 09010KT 5000 TSRA SCT017CB BKN018 OVC070 26/26 Q1009 RMK A2980 CB ALQDS OHD
RPLI 070900Z 33006KT 300V360 6000 TSRA SCT017CB OVC070 29/27 Q1008 RMK A2977 CB ALQDS
RPLI 070800Z 28005KT 250V310 8000 TS VCSH SCT017CB BKN028 OVC070 30/26 Q1009 RMK A2980 CB N-W VCSH SE-S
RPLI 070700Z 27005KT 220V320 8000 TS VCSH SCT017CB BKN020 31/27 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB N-SW VCSH SE-S
RPLI 070600Z 27006KT 230V310 9999 FEW017CB BKN018 32/27 Q1009 NOSIG RMK A2980 CB E/NW
RPLI 070500Z 25008KT 220V310 9999 FEW016CB FEW017 BKN280 32/27 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NNW TCU NE
RPLI 070400Z 25007KT 200V290 9999 FEW016CB SCT017 BKN280 32/27 Q1010 NOSIG RMK A2983 CB NNW
RPLI 070300Z 25006KT 200V290 9999 SCT015 BKN280 31/27 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 070200Z 21005KT 170V240 9999 SCT018 BKN026 31/27 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 070100Z 20005KT 160V280 9999 FEW018 BKN280 30/27 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 070000Z VRB02KT 8000 FEW018 BKN280 29/25 Q1010 NOSIG RMK A2983
RPLI 062300Z 15003KT 110V180 8000 FEW018 BKN280 26/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 062200Z VRB02KT 8000 FEW018 BKN280 25/24 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 062100Z 09003KT 9999 FEW018 BKN280 25/24 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 062000Z 09003KT 9999 FEW018 SCT290 25/24 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 061900Z VRB02KT 8000 FEW018 SCT290 25/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 061800Z 12004KT 9999 FEW018 25/25 Q1009 NOSIG RMK A2980
RPLI 061500Z 11004KT 8000 FEW018 SCT290 26/25 Q1011 NOSIG RMK A2985

RPVP (PPS) – PUERTO PRINCESA INTERNATIONAL AIRPORT
RPVP 080400Z 15010KT 9999 FEW017CB SCT080 31/26 Q1009 RMK A2980 CB N WSW
RPVP 080300Z 18010KT 9999 FEW019 SCT080 31/26 Q1010 RMK A2983
RPVP 080200Z 15006KT 9999 FEW019 BKN080 30/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 080000Z 24006KT 9999 FEW019 BKN080 28/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 072300Z 27006KT 9999 FEW019 SCT080 26/25 Q1010 RMK A2983
RPVP 072200Z 27004KT 9999 FEW017CB 25/24 Q1010 RMK A2983 CB NW
RPVP 072100Z 24004KT 9999 FEW017CB SCT240 25/24 Q1010 RMK A2983 CB NW-N
RPVP 071800Z 27004KT 9999 FEW019 BKN240 26/25 Q1010 RMK A2983
RPVP 071500Z 24006KT 8000 FEW017CB SCT019 OVC080 26/25 Q1011 RERA RMK A2985 CB SE-S-SW
RPVP 071200Z 03006KT 8000 TSRA FEW017CB OVC080 28/24 Q1011 RMK A2985 CB E N W/ LTG
RPVP 071100Z 33006KT 6000 TSRA SCT017CB BKN080 27/25 Q1010 RMK A2983 CB N NE SE LTG
RPVP 071000Z 33006KT 8000 TSHRA FEW017CB BKN080 27/26 Q1010 RMK A2983 CB N
RPVP 070900Z 33004KT 9999 TS FEW017CB SCT080 28/26 Q1009 RMK A2980 CB N
RPVP 070800Z 27004KT 9999 FEW019 SCT080 30/26 Q1009 RMK A2980
RPVP 070700Z 18006KT 9999 FEW019 SCT080 29/26 RESHRA Q1009 RMK A2980
RPVP 070500Z 18006KT 9999 -TSRA FEW017CB BKN080 29/25 Q1010 RMK A2983 CB S-SW
RPVP 070400Z 18006KT 9999 TS VCSH FEW017CB SCT080 32/27 Q1011 RMK A2985 CB/VCSH W-N
RPVP 070300Z 09004KT 9999 FEW019 SCT080 31/26 Q1011 RMK A2985
RPVP 070200Z 09004KT 9999 FEW019 SCT080 31/26 Q1011 RMK A2985
RPVP 070100Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 30/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 070000Z 27004KT 9999 FEW019 28/24 Q1011 RMK A2985
RPVP 062300Z 27004KT 9999 FEW019 SCT080 26/25 Q1011 RMK A2985
RPVP 062200Z 27006KT 9999 FEW019 SCT080 25/24 Q1010 RMK A2983
RPVP 062100Z 27004KT 9999 FEW019 BKN080 25/24 Q1009 RMK A2980
RPVP 061800Z 03004KT 9999 FEW019 BKN080 OVC240 26/25 Q1010 RMK A2983
RPVP 061500Z 33004KT 9999 SCT019 OVC080 27/25 Q1012 RERA RMK A2988

RPVD (DGT) – SIBULAN AIRPORT (DUMAGUETE AIRPORT)
RPVD 080400Z 09008KT 9999 VCSH FEW014CB SCT015 32/26 Q1 METAR RPMR 080400Z 14007KT 110V170 9999 FEW017CB SCT080 32/24 Q1010 RMK A2983 CB NW
RPVD 080300Z 09008KT 9999 VCSH FEW014CB 31/25 Q1009 RMK A2980 CB/VCSH SW W
RPVD 080200Z 14006KT 9999 VCSH FEW014CB SCT220 31/25 Q1010 RMK A2983 CB VCSH S
RPVD 072100Z 00000KT 9999 FEW015 25/24 Q1009 RMK A2980
RPVD 071800Z 00000KT 9999 FEW015 25/24 Q1009 RMK A2980
RPVD 071200Z 20004KT 9999 FEW024 BKN220 28/26 Q1010 RMK A2983
RPVD 070900Z 34004KT 9999 FEW024 BKN220 29/25 Q1009 RMK A2980
RPVD 070800Z 34004KT 9999 FEW014CB SCT220 30/26 Q1008 RMK A2977 CB W
RPVD 070700Z 20004KT 9999 VCSH FEW014CB SCT220 32/25 Q1008 RMK A2977 CB/VCSH
RPVD 070600Z 16006KT 9999 FEW014CB BKN220 31/25 Q1009 RMK A2980 CB NW
RPVD 070500Z 22006KT 9999 FEW014CB SCT220 29/25 Q1009 RETS RMK A2980 CB NW
RPVD 070400Z 22008KT 9999 -TSRA SCT014CB 28/25 Q1011 RMK A2985 CB OHD/SE-SW
RPVD 070300Z 14008KT 9999 VCSH FEW014CB SCT220 31/26 Q1010 RMK A2983 CB/VCSH SW
RPVD 070200Z 11006KT 9999 FEW024TCU SCT220 31/26 Q1011 RMK A2985 TCU SW
RPVD 070100Z 16006KT 9999 FEW024 SCT220 30/25 Q1011 RMK A2985
RPVD 070000Z 07002KT 9999 FEW024 SCT220 29/25 Q1010 RMK A2983
RPVD 062100Z 00000KT 9999 FEW015 SCT070 25/24 Q1010 RMK A2983
RPVD 061800Z 00000KT 9999 FEW015 BKN220 26/24 Q1009 RMK A2980
RPVD 061500Z 22004KT 9999 FEW015 27/24 Q1011 RMK A2985

RPMR (GES) – GENERAL SANTOS INTERNATIONAL AIRPORT
RPMR 080300Z 13006KT 070V200 9999 FEW018 31/24 Q1011 RMK A2985
RPMR 080200Z 10005KT 040V150 9999 FEW018 SCT080 30/24 Q1011 RMK A2985
RPMR 070900Z 33005KT 280V020 9999 FEW018CB BKN080 27/24 Q1010 RMK A2983 CB N NE NW
RPMR 070800Z 05004KT 9999 FEW018CB BKN080 28/24 Q1010 RMK A2983 CB N NE NW
RPMR 070700Z 32004KT 270V360 9000 VCSH FW017CB BKN080 29/25 Q1010 RMK A2983 VCSH NW CB N NW NE
RPMR 070600Z 24005KT 180V300 9999 FEW018CB BKN080 30/23 Q1010 RMK A2983 CB N/NE/NW
RPMR 070500Z 20007KT 220V300 9999 FEW018CB BKN080 29/25 Q1010 RMK A2983 CB NW
RPMR 070400Z 26007KT 220V300 9000 -RA SCT018CB BKN080 27/25 Q1011 RMK A2985 CB NNE/NW
RPMR 070300Z 11005KT 040V190 9999 FEW018CB SCT080 31/25 Q1011 RMK A2985 CB NNW
RPMR 070200Z 10005KT 040V160 9999 FEW018 SCT080 30/25 Q1012 RMK A2988
RPMR 070100Z VRB04KT 9999 FEW018 SCT080 29/24 Q1012 RMK A2988
RPMR 070000Z 36003KT 280V050 9999 FEW018 SCT080 28/23 Q1012 RMK A2988

RPMD (DVO) – FRANCISCO BANGOY INTERNATIONAL AIRPORT
RPMD 080400Z 18008KT 9999 FEW020 31/24 Q1009 RMK A2980
RPMD 080300Z 17006KT 120V220 9999 SCT020 31/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 080200Z VRB03KT 270V060 9999 FEW020 30/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 080000Z 05004KT 9999 FEW016 28/26 Q1010 RMK A2983
RPMD 072300Z 05004KT 010V070 9999 FEW016 27/27 Q1010 RMK A2983
RPMD 072200Z 33003KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 072100Z 01001KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 072000Z VRB02KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 071900Z 32003KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 071800Z 29002KT 9999 FEW016 BKN260 25/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 071700Z 31002KT 9999 FEW016 BKN260 25/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 071600Z VRB01KT 9999 FEW016 SCT090 BKN260 25/25 Q1011 RMK A2985
RPMD 071500Z 06002KT 9999 FEW016 SCT090 BKN260 25/25 Q1011 RMK A2985
RPMD 071400Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT090 BKN250 24/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 071300Z VRB02KT 9000 -RA FEW015 OVC090 24/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 071200Z 04004KT 8000 -RA FEW015 OVC080 28/25 Q1012 RMK A2988
RPMD 071100Z 34004KT 8000 -TSRA FEW015CB OVC090 24/24 Q1011 RMK A2985 CB W/ LTG E SE
RPMD 071000Z 11005KT 090V150 8000 -TSRA SCT015CB OVC090 23/23 Q1010 RMK A2983 CB WLTG N NE SE W NW
RPMD 070900Z 30012KT 8000 TSRA SCT015CB BKN090 27/23 Q1010 RMK A2983 CB W/ LTG TS N NE W NW
RPMD 070800Z 18006KT 9999 VCSH SCT015CB BKN090 31/24 Q1008 RMK A2977 CB N E W NW VCSH W-NW
RPMD 070700Z 18004KT 9999 SCT015CB SCT260 33/23 Q1008 RMK A2977 CB N E SW NW TCU W
RPMD 070600Z 16002KT 9999 FEW015CB SCT260 33/22 Q1008 RMK A2977 CB NE/E
RPMD 070500Z 08002KT 9999 FEW020 SCT260 31/25 Q1009 RMK A2980 CB NE
RPMD 070400Z 08004KT 9999 FEW020 SCT260 31/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 070300Z 02004KT 9999 FEW020 SCT260 31/25 Q1011 RMK A2985
RPMD 070200Z 06004KT 9999 FEW020 30/25 Q1011 RMK A2985
RPMD 070100Z 03003KT 320V080 9999 FEW018 29/24 Q1012 RMK A2988
RPMD 070000Z 36002KT 9999 FEW015 28/25 Q1012 RMK A2988
RPMD 062300Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT290 26/26 Q1011 RMK A2985
RPMD 062200Z 32003KT 9999 FEW016 24/24 Q1011 RMK A2985
RPMD 062100Z 32002KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 062000Z VRB02KT 9999 FEW016 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMD 061800Z 00000KT 9999 FEW016 BKN090 BKN260 25/25 Q1010 RMK A2983
RPMD 061700Z 33003KT 290V350 9999 FEW016 BKN090 BKN260 25/25 Q1011 RERA RMK A2985
RPMD 061600Z 33004KT 7000 -RA SCT015 OVC080 25/25 Q1011 RMK A2985
RPMD 061500Z 34003KT 310V020 7000 -SHRA SCT015 OVC080 25/25 Q1012 RETS RMK A2988
RPMD 061400Z VRB02KT 7000 -TSRA SCT015CB OVC080 25/25 Q1012 RMK A2988 CB/OCNL LTG NE-ESE

RPMZ (ZAM) – ZAMBOANGA INTERNATIONAL AIRPORT
RPMZ 080400Z 26011KT 230V290 9999 FEW016CB FEW017 SCT300 31/26 Q1010 RMK A2983 CB NW NE
RPMZ 080300Z 27010KT 9999 FEW016CB FEW017 SCT300 31/24 Q1011 RMK A2985 CB NW
RPMZ 080200Z 26007KT 230V290 9999 FEW017 SCT300 31/25 Q1011 RMK A2985
RPMZ 080000Z 26005KT 220V280 9999 FEW017 29/26 Q1011 RMK A2985
RPMZ 072300Z 00000KT 9999 FEW017 28/25 Q1011 RMK A2985
RPMZ 072200Z 06003KT 010V090 9999 FEW017 24/24 Q1011 RMK A2985
RPMZ 072100Z VRB01KT 9999 FEW017 24/24 Q1010 RMK A2983
RPMZ 071800Z 00000KT 9999 FEW017 SCT300 25/24 Q1010 RMK A2983
RPMZ 071500Z 03004KT 9999 FEW017 BKN300 26/24 Q1012 RMK A2988
RPMZ 071200Z 29003KT 9999 FEW017 27/24 Q1011 RMK A2985
RPMZ 071000Z 27007KT 9999 FEW017 SCT300 28/25 Q1010 RMK A2983
RPMZ 070900Z 28009KT 9999 FEW016CB FEW017 SCT300 29/25 Q1010 RMK A2983 CB E
RPMZ 070800Z 27011KT 9999 FEW016CB FEW017 SCT300 30/25 Q1009 RMK A2980 CB NE
RPMZ 070700Z 26009KT 230V290 9999 FEW016CB FEW017 29/25 Q1009 RMK A2980 CB NE S
RPMZ 070600Z 24008KT 200V290 9999 FEW016CB FEW017 BKN090 31/25 Q1010 RMK A2983 CB NE/NW
RPMZ 070500Z 27008KT 9999 FEW016CB BKN090 29/24 Q1010 RMK A2983 CB NE-SE/NW-N/OHD
RPMZ 070400Z 24006KT 210V280 9999 FEW016CB SCT090 BKN300 30/25 Q1011 RMK A2985 CB N-NE
RPMZ 070300Z 24007KT 180V270 9999 FEW016CB SCT090 BKN300 30/25 Q1011 RMK A2985 CB E-SE
RPMZ 070200Z 26007KT 230V290 9999 FEW016CB SCT090 29/25 Q1012 RMK A2988 CB E
RPMZ 070100Z 28008KT 9999 FEW016CB SCT090 28/25 Q1012 RMK A2988 CB NE-SE/S
RPMZ 070000Z 27009KT 9999 FEW016CB BKN090 27/25 Q1012 RMK A2988 CB NE-E/SW
RPMZ 062300Z 26005KT 9999 FEW016CB SCT090 26/24 Q1012 RMK A2988 CB NE-E/SW
RPMZ 062200Z 29002KT 9999 SCT016CB BKN090 24/24 Q1011 RMK A2985 CB/LTG SW-NW
RPMZ 062100Z VRB01KT 9999 FEW016CB SCT090 25/24 Q1011 RMK A2985 CB SW-NW
RPMZ 061800Z VRB02KT 9999 FEW016CB SCT090 25/24 Q1011 RMK A2985 CB SW-NW
RPMZ 061500Z 02003KT 9999 FEW016CB SCT300 25/25 Q1012 RMK A2988 CB W-NW

METAR RPLL (MNL) – NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT(MANILA INTERNATIONAL AIRPORT)
RPLL 162100Z  23003KT 9999 FEW023 SCT100 BKN300 28/26 Q1010 NOSIG RMK A2983=


RPVM (CEB) – MACTAN-CEBU INTERNATIONAL AIRPORT
RPVM 162100Z  25002KT 9999 FEW020 SCT300 27/25 Q1011 NOSIG RMK A2985=


RPLC (CRK) – CLARK INTERNATIONAL AIRPORT
RPLC 162100Z  27002KT 8000 FEW020 26/23 Q1011 NOSIG RMK A2985=


RPLB (SFS) – SUBIC BAY INTERNATIONAL AIRPORT
RPLB 162100Z  VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 25/24 Q1011 NOSIG RMK A2985=


RPLI (LAO) – LAOAG INTERNATIONAL AIRPORT
RPLI 162100Z  23007KT 200V260 8000 BKN018 28/25 Q1010 RMK A2983=


RPVP (PPS) – PUERTO PRINCESA INTERNATIONAL AIRPORT
RPVP 162100Z  27004KT 9999 FEW019 SCT250 27/25 Q1011 RMK A2985=


RPVD (DGT) – SIBULAN AIRPORT (DUMAGUETE AIRPORT)
RPVD 162100Z  25004KT 9999 SCT015TCU 27/25 Q1011 RMK A2985 TCU NW,N=


RPMR (GES) – GENERAL SANTOS INTERNATIONAL AIRPORT


RPMD (DVO) – FRANCISCO BANGOY INTERNATIONAL AIRPORT
RPMD 162100Z  VRB02KT 9999 FEW016 BKN260 24/24 Q1011 RMK A2985=


RPMZ (ZAM) – ZAMBOANGA INTERNATIONAL AIRPORT
RPMZ 162100Z  00000KT 9999 FEW017 SCT090 26/25  Q1012 RMK A2988=